Rozumieć konstrukcje 2. O koncentracji energii w elementach konstrukcji

Skrypt, Stron: 88 , 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Cel i zakres opracowania
1.2. Zjawiska fizyczne i przemiany energii
1.3. Problemy wytrzymałości dynamicznej elementów konstrukcji
2. Określenie gęstości, koncentracji i chłonności energii
2.1. Gęstość energii
2.2. Chłonność energii
2.3. Pozorna kruchość
2.4. Zależność rozkładu gęstości energii i rozkładu temperatury od odkształceń badanego elementu
3. Przykłady wyznaczania gęstości i chłonności energii w elementach konstrukcji obciążonych statycznie i dynamicznie
3.1. Pręt osiowo rozciągany lub ściskany
3.2. Zginany pręt utwierdzony
3.3. Belka swobodnie podparta
3.4. Belka swobodnie podparta ze wspornikiem
4. Badania chłonności energii walcowych próbek stalowych
4.1. Zrywanie dynamiczne próbek wahadłowym młotem Charpy'ego
4.2. Zrywanie statyczne próbek w kalorymetrze
5. Badania rozkładu temperatur wzdłuż stalowych próbek rozciąganych statycznie
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Badania próbek walcowych za pomocą termografu
5.3. Badania próbek płaskich za pomocą pirometru
5.4. Badania próbek płaskich za pomocą kamery termowizyjnej
6. Badania próbek plastikowych
6.1. Wizualizacja koncentracji i chłonności energii przy różnych prędkościach odkształcania
6.2. Wizualizacja koncentracji energii na próbkach z karbami
7. Podsumowanie
Literatura