Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Rytm w architekturze jako główny element kompozycji na tle analogii z muzyką

Autor: Aleksandra Satkiewicz_Parczewska
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: broszurowa, Format: 17x24,5 cm, Stron: 123, 2002 r., ryciny i rysunki, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej

Motto: "Człowiek nie może obyć się bez piękna , a tego nasza epoka jakby nie chce dostrzec" A. Camus.

Problemy dotyczące psychicznego oddziaływania architektury, jak i wpływu psychicznego odbioru na kompozycję architektoniczną są zdecydowanie zaniedbane. Jeszcze niecałe 100 lat temu człowiek żył w otoczeniu, w którym przeważały rzeczy stworzone przez Naturę, rzeczy, które oddziaływały swym naturalnym pięknem. Dzisiaj, wśród otaczającej nas rzeczywistości przeważają rzeczy stworzone przez nas samych, często brzydkie lub oddziałujące obojętnie i zestawione chaotycznie. Jesteśmy więc pozbawieni codziennego oddziaływania piękna natury, jak i piękna w ogóle. Cóż stąd, że doskonali się wciąż metody współczesnego projektowania, skoro zapomina się przy tym o problemach kompozycji, która jest głównym nośnikiem gry nastrojów i wrażeń.

Jestem głęboko przekonana, że na tle lzkich stresów, znużenia i zmęczenia wynikającego z braku ładu i piękna otaczającej nas architektury, sensu i godności miejsca każdego człowieka należy szukać nie tyle poprzez nowe technologie i organizacje, ile poprzez poszukiwanie kompleksowej, wszechobecnej i prawdziwej kompozycji przestrzennej. Szukanie tej kompozycji powinno się odbywać między innymi poprzez badanie ogólnych praw nią rządzących, wynikających z dziedzictwa tradycji, jak i poprzez bardzo inspirujące i pouczające porównywanie różnych dziedzin sztuki.

Celem tego opracowania jest między innymi wskazanie związków istniejących między kompozycjami dzieł z różnych dziedzin sztuki, szczególnie między kompozycją architektoniczną a muzyczną, na przykładzie rytmu jako podstawowego elementu tych kompozycji. Kompozycja architektoniczna, która w dzisiejszym, ciągle zbyt odhumanizowanym projektowaniu jest zepchnięta na plan dalszy i zbyt często stanowi przypadkowy wynik różnych ograniczeń (dotyczących np. funkcji, technologii, ekonomii i innych), była niegdyś i powinna być nadal czynnikiem bezwzględnie wiodącym i kreującym. Dobrze skomponowana architektura może przecież i powinna dostarczać nam nieskończonego bogactwa wzruszell, wrażeń i nastrojów. Przydatne być przy tym może zwrócenie uwagi, że dla lepszego zbadania i określenia praw rządzących kompozycją jednej dziedziny sztuki, niezbędne jest zbadanie podobnych praw w innych dziedzinach. Niektóre z nich bowiem w jednej dziedzinie mogą być zamaskowanc, a w innej - poprzez zmianę tworzywa kreującego - wyraźniejsze. Często, tylko poprzez szukanie analogii między tymi dziedzinami, staje się możliwe pełne zbadanie i ustalcnie wszystkich ogólnych praw rządzących kompozycją dzieła sztuki. Penetrowanie dziedzin różnych sztuk, pozomie odległych i różnych, może doprowadzić do znalezienia wielu powiązaJl i analogii między nimi, często tak silnych i bliskich, że dotychczasowe traktowanie ich w ramach odn;bnych kategorii zdaje' się być bezzasadne, a przynajmniej powinno ulec naszej ponownej weryfikcji.

Książka ta stanowi też pewnego rodzaju próbę nowego ujęcia problematyki teorii budowy formy i kompozycji przy posłużeniu się określonym systemem jako głównym wyróżnikiem kompozycji zarówno architektonicznej jak i muzycznej. (ze wstępu)


Książka tańsza niż ksero!!!

Spis treści:
WSTĘP
KOMPOZYCJA, RYTM, PERCEPCJA RYTMU
Kompozycja
Rytm
Percepcja rytmu

ZASADY KANONU RYTMICZNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W ARCHITEKTURZE I SZTUCE KULTUR PIERWOTNYCH, STAROŻYTNEGO EGIPTU, STAROŻYTNEJ GRECJI, RZYMU, W ŚREDNIOWIECZU I OKRESIE NOWOŻYTNYM
Powtarznnie jako pierwsza zasada formy rytmicznej w sztuce kultur pierwotnych
Rytm powtarzania i rytm kanonu dramaturgii warchitekturze i sztuce starożytnego Egiptu
Znaczenie rytmu Natury
Rytm powtarzania
Rytm kanonu dramaturgii jako nośnik magii i nastrojów
Rytmy kanoniczne w architekturze i sztuce starożytnej Grecji i Rzymu
Rytmy hierarchiczne i konstrukcyjne w architekturze i sztuce okresu średniowiecza
Rytmy proporcji i rytmy penetrująco-postępujące warchitekturze i sztuce okresu renesansu
Rytmy falowania w architekturze i sztuce barokowej
Rytmy symetrii w architekturze i sztuce neoklasycyzmu
Rytmy nastrojów w architekturze i sztuce przełomu XIX i XXw.

RYTM W ARCHITEKTURZE I SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ NA TLE ZWIĄZKÓW I ANALOGII Z MUZYKĄ
Rytmy wyzwolone
Znaczenic analogii i związkÓw między dziedzinami rÓżnych sztuk
Indywidualne systemy estetyczne
Autonomizacja elementÓw komponujących a rytm wyzwolony
Fascynacja rytmem u wielkich mistrzÓw architektury
Charakterystyka rytmÓw z podziałem na głÓwne typy
Rytmy postępujące
Rytmy postępujące, miarowc, jednostajne (tzw. martwe) proste i złożone
Rytmy postępujące ożywione
Rytmy postępujące zmiennc - polimetrie i zwielokrotnione - polirytmie
Rytmy postępujące swobodne
Rytmy zestawień
Rytmy zestawień prostych
Rytm migocący - polimctrie i polirytmie
Rytmy przenikania
Rytmy przenikania geometrycznego
Rytmy przenikania ageometrycznego
Rytmy spiralne
Rytmy otwarte
Rytmy aleatoryczne
Rytmy "mobilne"

UOGÓLNIENIA I WNIOSKI KOŃCOWE

BIBLIOGRAFIA
Summary
Zusammenfassung