Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnych Studia przypadków na wybranych przykładach

Wydawnictwo: Śląsk
Autor: Elżbieta Niezabitowska, Adam Bartoszek, Beata Kucharczyk-Brus, Marek Niezabitowski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
33,00 zł
ISBN 9788371648076
Oprawa: miękka, Format: 16x23,5 cm, Stron: 312, 2014 r. czarno-białe ilustracje

Przedstawione w tej monografii opracowania zawierają podsumowanie wspólnych wysiłków architektów i socjologów, którzy ogólnopolskie badania warunków mieszkaniowych PolSenior połączyli z jakościowymi stiami problemów adaptacji wybranej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z punktu widzenia realizacji potrzeb lzi w wieku senioralnym. Procedury badawcze oparto na porównawczych analizach z zastosowaniem eksperckich kryteriów HE (Housing Enabler), UD (Universal Design) i BfA (Built for All), zderzanych z ocenami partycypacyjnymi użytkowników przestrzeni zbudowanej i ich kulturowymi wartościami oraz psychospołecznymi potrzebami.

SPIS TREŚCI

1. Problematyka lzi starych w środowisku zamieszkania w teorii i literaturze przedmiot
 
1.1. Koncepcje badawcze dotyczące środowiska zbudowanego w kontekście potrzeb lzi starych
1.1.1. Wymagania ergonomiczne
1.1.2. Psychologia i socjologia środowiskowa
1.1.3. Teorie architektoniczno-urbanistyczne w odniesieniu do środowiska zamieszkania
1.2. Gerontologia a standardy mieszkaniowe
1.2.1. Narzędzia sprawdzania adekwatności środowiska zamieszkania do potrzeb seniora
1.2.2. Metody badawcze do analizy dopasowania środowisk zamieszkania do potrzeb seniorów
1.3. Kapitał społeczny lzi starych w literaturze socjologicznej
1.3.1. Typ kapitału społecznego a aktywność seniorów
1.3.2. Sieć kontaktów i aktywność sprawnościowa seniorów w środowiskach zamieszkania
 
2. Normy i zasady określające środowisko zamieszkania lzi starych
 
2.1. Wymagania prawa budowlanego w Polsce a lzie starzy
2.1.1. Wielkości pomieszczeń w domach mieszkalnych i wielorodzinnych
2.1.2. Różnice w zapisie odnośnie doświetlenia pomieszczeń kuchennych
2.1.3. Przepisy odnoszące się do dźwigów osobudowych
2.1.4. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych
2.2. Niepełnosprawności lzi w wieku senioralnym i ich konsekwencje w dostępności środowiska zamieszkania
2.2.1. Trności w samodzielnym poruszaniu się
2.2.2. Podparcie na urządzeniach wspierających przy chodzeniu
2.2.3. Ograniczenia mentalne
2.2.4. Poważne ograniczenie widzenia
2.2.5. Poważne ograniczenie słuchu
2.2.6. Trności w poruszaniu górną częścią ciała
2.2.7. Ograniczenia manualne
2.2.8. Ekstremalny rozmiar i waga
2.2.9. Choroby różne stałe lub czasowe
2.2.10. Ekstensje
2.2.11. Podsumowanie
 
3. Badania socjologiczne ilościowe krajowe
 
3.1. Wyniki ogólnopolskiego sondażu warunków zamieszkania seniorów
3.1.1. Infrastruktura domowa i wyposażenie mieszkań seniorów
3.1.2. Ograniczenia sprawności a przestrzeń zamieszkania i warunki domowe seniorów
3.1.3. Wykształcenie seniorów a stan techniczny ich środowiska mieszkaniowego
3.1.4. Gotowość seniorów do poprawy warunków zamieszkania
3.1.5. Ocena kulturowego aspektu użytkowania mieszkań i stanu higieny seniorów
 
4. Stia przypadku wybranych środowisk zamieszkania. Badania architektoniczne
 
4.1. Metodologia wspólnych badań architektonicznych i społecznych
4.1.1. Opis badanych środowisk zamieszkania
4.1.2. Etapowanie badań
4.1.3. Refleksje z przebiegu badań
4.2. Analizy eksperckie badanych środowisk – osiedla mieszkaniowe
4.2.1. Popegieerowskie osiedle wielorodzinne w Poniszowicach
4.2.2. Historyczne osiedle patronalne w Gliwicach na Zatorzu
4.2.3. Superjednostka w Katowicach
4.3. Analizy eksperckie – domy zbiorowego zamieszkania
4.3.1. Dom pobytu stałego dla seniorów „A” – placówka niepubliczna
4.3.2. Dom pobytu stałego „B” – niepubliczny zakład opiekuńczo-leczniczy
4.3.3. Dom stałego pobytu dla seniorów „C” – DPS
4.3.4. Dom stałego pobytu „D” – placówka niepubliczna
4.4. Wyniki badań eksperckich architektoniczno-urbanistycznych osiedli wielorodzinnych
4.5. Wyniki badań eksperckich domów pobytu stałego dla seniorów
4.6. Badania partycypacyjne architektoniczne ankietowe (ankieta architektoniczna) – wyniki
 
5. Stia przypadku wybranych środowisk zamieszkania Badania socjologiczne
 
5.1. Badania socjologiczne ilościowe kapitału społeczno-kulturowego i aktywności w wybranych środowiskach
5.1.1. Osiedla mieszkaniowe
5.1.2. Domy pobytu stałego dla osób starszych
5.2. Badania socjologiczne jakościowe – wywiady 5.2.1. Osiedla wielorodzinne w jakościowej ocenie mieszkańców
5.2.2. Seniorzy w budownictwie wielorodzinnym – wnioski
5.2.3. Analiza postaw seniorów wobec zamieszkiwania w placówkach stałego pobytu
5.2.4. Wnioski dla organizacji placówek stałego pobytu
 
6. Podsumowanie wyników badań
 
6.1. Warunki mieszkaniowe i potrzeby seniorów – główne wyniki badań
6.2. Problemy projektowania budownictwa dla lzi starych a rekomendacje z badań PolSenior
6.3. Złożoność i interdyscyplinarność wiedzy o środowisku zbudowanym a projektowanie adekwatne do zmieniających się potrzeb użytkowników
 
Aneksy
A1. Pytania na spotkanie fokusowe w Klubie Seniora
A2. Wywiady z mieszkańcami budynków wielorodzinnych
A3. Pytania do wywiadów z mieszkańcami domów pobytu stałego
A4. Spis publikacji, referatów i opracowań praktycznych będących wynikiem przeprowadzonych badań
A5. Wybrane projekty stenckie
 
Literatura
Summary