Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Szkieletowy dom drewniany

Wydawnictwo: CBS
Autor: Wojciech Nitka
Dostępność:

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 152, 2013 r., bardzo liczne fotografie i rysunki barwne

Przedmiotem opracowania "Szkieletowy dom drewniany" są podstawowe wymagania techniczno-montażowe dla drewnianego budownictwa szkieletowego. Wymagania dotyczą elementów konstrukcji - ścian, stropów i dachów oraz izolacji przeciwwilgociowych, w tym na przenikanie powietrza, cieplnych, akustycznych i odporności ogniowej.

Wymagania nie obejmują robót wykończeniowych:
- robót pokryciowych dachu
- montażu stolarki okiennej i drzwiowej
- robót elewacyjnych
- robót wykończeniowych wewnątrz budynku

Roboty te należy wykonywać zgodnie z:
- zaleceniami producenta i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną
- przywołanymi normami,
- warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, o ile takowe zostały opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wykonane budynki powinny spełniać przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Niniejsze opracowanie szczególnie polecane jest architektom i konstruktorom zajmującym się projektowaniem domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej, firmom wykonawczym zajmującym się realizacją drewnianego budownictwa szkieletowego, a także inspektorom nadzoru kontrolującym prawidłowość realizacji drewnianego budownictwa szkieletowego. Zamieszczone dane techniczne materiałów, przywołania norm i przypisów są aktualne w dniu oddania publikacji do druku - maj 2013.

Spis treści:

1. Wstęp

1.1.    Przedmiot i zakres stosowania

1.2.    Terminy i definicje

 

2. Projekt budowlany

 

3. Materiały budowlane

3.1.    Materiały konstrukcyjne drzewne i drewnopochodne

3.2.    Płyty drewnopochodne

3.3.    Belki stalowe

3.4.    Okładziny z materiałów gipsowych

3.5.    Łączniki do drewna

3.6.    Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych

3.7.    Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

3.8.    Materiały do izolacji cieplnej

3.9.    Izolacje akustyczne

 

4. Wykonanie elementów konstrukcji budynku

4.1.    Posadowienie

4.2.    Strop nad przestrzenią podpodłogową lub piwnicą

4.3.    Ściana zewnętrzna

4.4.    Ściana wewnętrzna

4.5.    Otwory okienne i drzwiowe

4.6.    Strop międzykondygnacyjny

4.7.    Dach

4.8.    Poszycie stropu, ścian, dachu

 

5.0. Ochrona budynku przed przenikaniem powietrza i wilgocią

5.1. Ochron budynku przed przenikaniem powietrza i wilgoci z zewnątrz

5.2. Montażu stolarki okiennej

5.3. Ochrona budynku przed przewietrzaniem i wilgocią z wewnątrz

5.4. Szczelność budynku na przenikanie powietrza

 

6.0. Izolacyjność cieplna

6.1. Izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych

6.2. Izolacyjność cieplna dachów i stropodachów

6.3. Izolacyjność cieplna stropu nad pustką podpodłogową

 

7.0. Izolacyjność akustyczna

7.1. Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych

7.2. Izolacyjność akustyczna ścian rozdzielających budynki bliźniacze i szeregowe

7.3. Izolacyjność akustyczna stropów międzykondygnacyjnych

 

8.0. Wentylacja budynku

8.1. Wentylacja przestrzeni podpodłogowej

8.2. Wentylacja przestrzeni dachowej

8.3. Wentylacja połaci dachowej

 

9.0. Bezpieczeństwo pożarowe

9.1. Odporność ogniowa ścian i stropów szkieletowych

9.2. Odporność ogniowa typowych konstrukcji

9.3. Zastawki ogniowe

9.4. Odległość od komina

 

10. Kontrola konstrukcji drewnianej

 

11. Odbiór robót

 

12. Biografia

 

Załącznik - Zakres robót poszczególnych etapów budowy

Z1. Etapy budowy i odpowiadający im zakres robót

Z2. Stan surowy

Z3. Stan surowy otwarty

Z4. Stan surowy zamknięty

Z5. Stan deweloperski

Z6. Stan "pod klucz"