Tadeusz Tołwiński 1887–1951. Architekt, urbanista, twórca Polskiej Szkoły Urbanistyki

  • 52,00 zł

ISBN 978-83-7814-560-8

Oprawa: miękka, Format: 21x26 cm, Stron: 188, 2016 r.

Brak naukowego opracowania twórczości Tadeusza Tołwińskiego skutkuje tym, że znajomość jego dorobku sprowadza się do projektów gmachu Muzeum Narodowego i Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie oraz trzech tomów trno dostępnej dziś Urbanistyki. Cała reszta bogatego dorobku twórczego jest mało znana i niezauważana. Prezentowana publikacja zapełnia tę lukę.
 
Opracowanie zostało podzielone na cztery części. W pierwszej omówiono rozszerzoną biografię Tadeusza Tołwińskiego na tle epoki. Część druga obejmuje działalność organizacyjną, dydaktyczną i naukową prowadzoną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1915–1951 i na Politechnice Krakowskiej w latach 1944–1951. Trzecia część to charakterystyka twórczości Tadeusza Tołwińskiego obejmująca kilka jej aspektów – architekta, urbanisty, uczonego i profesora działającego w latach 1910–1951. Ostatnią częścią jest katalog prac architektonicznych i urbanistycznych oraz wykaz prac opublikowanych przez Tadeusza Tołwińskiego. Zamieszczono także wykaz sądów konkursowych, w których brał ział oraz ważniejsze artykuły prasowe o nim. Część tę zamyka bibliografia i przypisy oraz aneks zawierający dokumenty i projekty.

 

Spis treści:

Wstęp

1.Biografia
Środowisko rodzinne i lata gimnazjalne
Stia na Wydziale Architektury Politechniki w Karlsruhe
Początki działalności architektonicznej w Warszawie
Lata 1915–1918. Prace architektoniczne prowadzone w Warszawskim Kole Architektów
Działalność projektowa w latach 1918–1939
Okres okupacji i lata powojenne

2. Rola Tadeusza Tołwińskiego w pracach organizacyjnych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 1915–1951
Zakres zajęć prowadzonych na Wydziale Architektury
Katedra Budowy Miast i Katedra Urbanistyki
Lata okupacji i lata powojenne 1939–1950
Katedra Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
TadeuszTołwiński–profesor i uczony

3. Koncepcje architektoniczne z lat 1910–1922 nawiązujące do form zmodernizowanego baroku
Projekty architektoniczne reprezentacyjnych gmachów i założeń użyteczności publicznej
Prace teoretyczne Tadeusza Tołwińskiego
Charakterystyka twórczości Tadeusza Tołwińskiego
Projekty urbanistyczne miast ogrodów z lat 1911–1919
Projekty urbanistyczne miast z lat 1916–1920
Projekty urbanistyczne dużych miast z lat 1922–1939
Działalność urbanistyczna Tadeusza Tołwińskiego w latach 1945–1951

Podsumowanie
Architekt
Urbanista
Uczony

Katalog projektów i prac
Projekty architektoniczne
Projekty urbanistyczne
Bibliografia publikacji Tadeusza Tołwińskiego
Udział Tadeusza Tołwińskiego w sądach konkursowych
Ważniejsze drukowane artykuły o Tadeuszu Tołwińskim

Aneks.Fragmenty korespondencji Tadeusza Tołwińskiego
Bibliografia
Przypisy