Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Teoretyczne podstawy budownictwa. Tom II. Procesy budowlane

Autor: S. Jemioło, S. Lutomirski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
24,00 zł
Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 148, 2012 r.

Podręcznik dla kierunku budownictwo (wydział inżynierii lądowej).

Spis treści:
I Właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych w aspekcie efektu tiksotropii 
II Bazalt - nowy materiał konstrukcyjny w infrastrukturze podziemnej miast 
III Fire design of reinforced concrete structures according to Eurocode prescriptions 
IV Zgodnie z przepisami nie zawsze oznacza bezpiecznie. O ryzyku niewłaściwej oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków 
V O pewnych aspektach uproszczonej oceny stanu technicznego oraz analizy opłacalności odbudowy konstrukcji stalowych zniszczonych w wyniku oddziaływań pożaru 
VI Analiza zależności opóźnień w realizacji kontraktów na wykonanie robót budowlanych od czynników leżących poza sferą organizacji budowy i robót budowlanych 
VII Wpływ opóźnień w realizacji kontraktu budowlanego na wzrost kosztów wykonawcy 
VIII Jakościowa analiza ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych 
IX Zarządzanie ryzykiem zawodności maszyn w wytwórni prefabrykatów budowlanych 
X Analiza typu „Value engineering” dla wybranych opcji projektowych 
XI Wybrane aspekty projektów typu PPP w budownictwie 
XII Proces przygotowania inwestycji budowy elektrowni jądrowej zgodnie z polskimi przepisami 
Afiliacje Autorów tomu II monografii