Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Urbanistyczno-architektoniczne wyznaczniki jakości współczesnych struktur mieszkalnych. Analiza porównawcza wybranych realizacji

Autor: Jastrząb Tomasz
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
133,50 zł

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 238, 2014 r.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono genezę współczesnego mieszkalnictwa. W syntetycznym ujęciu zaprezentowano wybrane zagadnienia rozwoju urbanistyki i architektury mieszkaniowej. W tej części podkreślono idee, projekty i realizacje o charakterze innowacyjnym, rozwiązania mające największy wpływ na jakość i charakter najnowszych realizacji. Drugi rozdział poświęcono aktualnym tendencjom rozwojowym. Zaakcentowano znaczenie transformacji współczesnych miast w kontekście rozwoju mieszkalnictwa. Scharakteryzowano przewartościowania we współczesnej architekturze z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju oraz nurtów proekologicznych. Opisane tendencje zilustrowano przykładowymi realizacjami i projektami. Kolejny rozdział przeznaczono na charakterystykę zagadnień dotyczących modelowania przestrzeni mieszkalnej. Uwzględniono przestrzenne, funkcjonalne i behawioralne aspekty kształtowania habitatu. Wskazano metody pomocne w optymalizacji środowiska zamieszkania – oceny jakości środowiska zbudowanego, systemy certyfikacji, zasady projektowania zintegrowanego. W rozdziale czwartym przeprowadzono analizę porównawczą wybranych realizacji mieszkaniowych Poznania. Określono zakres badań, przedstawiono podstawowe metody badawcze i zastosowane kryteria oceny. Na pierwszym etapie scharakteryzowano najważniejsze struktury mieszkaniowe miasta z lat 1945–1990. Przypomniano historię ich powstania, a także przedstawiono problemy związane z ich aktualną eksploatacją. Następnie przeprowadzono szczegółowe analizy zespołów pochodzących z lat 1990–2012.

We wnioskach podsumowano przeprowadzone badania. Sformułowano końcowe oceny i możliwości wykorzystania uzyskanych wyników. Podkreślono konieczność monitorowania potrzeb mieszkańców, zaakcentowano zasadność prowadzenia prac badawczych aktualizujących stan istniejący i ocenę zachodzących zmian.