Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka
Autor: Brzezińska Dorota
Dostępność:

ISBN 978-83-7283-702-8

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 217, 2015 r.

Wentylacja pożarowa w obiektach budowlanych jest systemem odpowiedzialnym w czasie pożaru za bezpieczeństwo ewakuacji ich użytkowników i dostęp do źródła pożaru dla ekip ratowniczych. Bierze ona także czynny udział w ochronie konstrukcji budynków. W Polsce wiedza na temat odpowiednich technik projektowania wentylacji pożarowej pojawiła się po raz pierwszy około 2000 r. Jej pasjonaci, do których zalicza się autorka niniejszej publikacji, nabywali wiedzę studiując literaturę światową oraz uczestnicząc w licznych międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych na całym świecie. W 2009 roku nastąpił przełom w polskich przepisach techniczno-budowlanych w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej i oceny przewidywanej skuteczności ich działania. Od tego momentu rozwinęła się dalsza działalność autorki, polegająca na prowadzeniu własnych badań i doświadczeń, realizowanych na dziesiątkach różnego rodzaju budynków powstających w tym okresie w Polsce, dla których opracowywane były optymalne projekty systemów wentylacji pożarowej, zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczenia, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Na ich podstawie opublikowała ona około 40 artykułów w polskich czasopismach naukowo-technicznych i wygłosiła ponad 50 referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i technicznych.

Niniejsza monografia jest poświęcona teoretycznym, jak i praktycznym aspektom projektowania systemów wentylacji pożarowej w różnych typach obiektów. Została opracowana na podstawie wybranych publikacji autorki z lat 2008-2015 oraz innych źródeł literaturowych pochodzących z ostatnich lat, związanych z wentylacją pożarową.
 

Spis treści
1.Wstęp
2.Powstawanie dymu w trakcie pożaru i powodowane nim zagrożenie
2.1.Rozprzestrzenianie się dymu w trakcie pożaru 
2.1.1.Efekt kominowy 
2.1.2.Wiatr 
2.1.3.Oddziaływanie istniejących instalacji wentylacji bytowej i klimatyzacji
2.1.4.Bezpośredni wypór dymu pod wpływem ognia 
2.2.Rodzaje systemów oddymiania 
2.2.1. Systemy ciśnieniowe 
2.2.2. Systemy przepływowe 
2.2.3. Systemy wyporu dymu
2.3.Ilość ciepła powstającego w czasie pożaru 
2.4.Zagrożenie spowodowane dymem powstającym w trakcie pożaru 
Literatura
3.Wentylacja pożarowa w Polsce w świetle obowiązujących przepisów wymagania podstawowe
3.1. Warunki ewakuacji w czasie pożaru 
3.2. Wymagania dla elementów instalacji oddymiającej 
3.3. Warunki działania ekip ratowniczych 
3.4. Obserwacje i wnioski 
Literatura
4.Oddymianie atriów
4.1.Rodzaje atriów
4.2.Podstawowe zagrożenia wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w atrium
4.3.Wyznaczanie parametrów instalacji oddymiającej atrium pożar na posadzce atrium
4.4. Przykład obliczeniowy – pożar na posadzce atrium 
4.5. Wyznaczanie parametrów instalacji oddymiającej atrium pożar w pomieszczeniu przyległym do atrium
4.7. Przykład obliczeniowy – pożar w pomieszczeniu przyległym do atrium
4.7. Symulacje komputerowe CFD 
4.8. Obserwacje i wnioski 
Literatura 
5.Oddymianie hal widowiskowo-sportowych
5.1.Wyznaczanie parametrów instalacji oddymiającej w hali widowiskowo-sportowej 
5.2. Przykład obliczeniowy
5.3. Symulacje komputerowe CFD 
5.4. Obserwacje i wnioski 
Literatura 
6. Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych
6.1. Systemy wentylacji pożarowej klatek schodowych 
6.2. Skuteczność działania systemów wentylacji pożarowej klatek schodowych w budynkach średniowysokich
6.3. System mechanicznego oddymiania klatek schodowych w budynkach średniowysokich
6.3.1. Problemy związane z mechanicznym oddymianiem klatek schodowych w budynkach średniowysokich
6.3.2. Wstępne analizy komputerowe
6.3.3. Wyniki wstępnych analiz 
6.3.4. Wydajność wentylacji przy oddymianiu klatek schodowych 
6.4. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w budynkach wysokich i wysokościowych
6.4.1. Funkcje systemu różnicowania ciśnienia
6.4.2. Wpływ czynników zewnętrznych na działanie systemu ciśnieniowego 
6.4.3. Wpływ efektu kominowego na skuteczność działania systemów zapobiegających zadymieniu
6.4.4. Sterowanie systemami zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych
6.5. Obserwacje i wnioski
Literatura
7. Oddymianie poziomych dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokichiwysokościowych
7.1. Założenia projektowe instalacji wentylacji pożarowej poziomych   dróg ewakuacyjnych