Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Wentylacja z elementami klimatyzacji

Wydawnictwo: Politechnika Śląska
Autor: Marian B. Nantka
Dostępność:
Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-7335-831-7

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 489, 2011 r.

 
Publikacja prezentuje materiał dotyczący systemów realizujących w budynkach wymianę powietrza jest pozycją pomocniczą przeznaczoną dla studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i podyplomowych Politechniki i ich Wydziałów Inżynierii Środowiska i Energetyki, Budownictwa i Architektury oraz innych, których programy studiów obejmują przedmioty ogrzewnictwo i ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, gospodarka cieplna (energetyczna), instalacje budowlane, fizyka budowli i inne o podobne tematyce. Publikacja jest kontynuacją problematyki przedstawianej we wcześniejszych pracach Autora: „Budynki i ich potrzeby grzewcze i wentylacyjne” i „Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo”.
 
Spis treści:
Wykaz ważniejszych określeń ioznaczeń z indeksami
1. Wprowadzenie
 
2. Przemiany i przepływy powietrza
2.1. Skład i parametry powietrza
2.2. Podstawowe przemiany powietrza
2.3. Przykłady obliczeń
2.4. Charakterystyki przepływowe przegród i ich elementów
2.5. Naturalne siły napedowe procesów wymiany powietrza
2.5.1. Wypór termiczny
2.5.2. Napór wiatru
2.6. Przykłady obliczeń i analiz
2.7. Bibliografia
 
3. Potrzeby wentylacyjne
3.1. Predykcja potrzeb wentylacyjnych
3.2. Obliczenie strumieni powietrza wentylacyjnego
3.2.1. Metody bilansowe (klasyczne)
3.2.2. Metoda jakościowa
3.2.3. Metody wskaźnikowe
3.3. Niektóre wymagania formalnoprawne związane z wentylacją
3.3.1. Wybrane zalecenia i wymagania krajowe
3.3.2. Międzynarodowe uregulowania prawne
3.4. Intensywność wentylacji a zapotrzebowanie na ciepło i energię
3.5. Przykłady obliczeń i analiz
3.6. Bibliografia
 
4. Stan powietrza wewnętrznego
4.1. Główne parametry fizyczne powietrza wewnętrznego
4.1.1. Temperatury powietrza
4.1.2. Prędkośc powietrza
4.1.3. Wilgotność powietrza
4.1.4. Komfort cieplny oraz jakośc powietrza
4.2. Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego
4.2.1. Dwutlenek i tlenek węgla
4.2.2. Tlenki azotu i ozon
4.2.3. Lotne związki organiczne i formaldehyd
4.2.4. Radon i dym tytoniowy
4.2.5. Pył zawieszony i mikroorganizmy
4.3. Środowisko wewnętrzne a wentylackja
4.4. Bibliografia
 
5. Systemy i wybrane urządzenia wentylacyjne
5.1. Podział i wstępny opis systemów
5.2. Rozdział powietrza w pomieszczeniach
5.2.1. Wybrane cechy strumieni powietrza wentylacyjnego
5.2.2. Zasady organizacji ruchu powietrza
5.3. Centralne systemy wenty;acyjne
5.3.1. Kanałowa wentylacja naturalna (wentylacja grawitacyjna)
5.3.1.1. Doprowadzenie powietrza
5.3.1.2. Usuwanie powietrza
5.3.2. Wentylacja mechaniczna
5.3.3. Wentylacja mieszana (wspomagana)
5.4. Zdecentralizowane systemy wentylacyjne
5.5.1. Uzbrojenia otworów wentylacyjnych
5.5.2. Kanały wentylacyjne
5.5.3. Wentylatory
5.5.4. Nasady dachowe
5.6. Przykłady obliczeń i analiz
5.7. Bibliografia
 
6. Badanie wymiany powietrza
6.1. Struktura i podziała budynków a planowanie mieszkań
6.2. Pomiarowe techniki badania wymiany powietrza
6.2.1. Teoretyczny zapis migracji wskaźnika
6.2.2. Metody pomiaru strumieni i wymiany powietrza
6.2.3. Wybrane problemy pomiarowe i elementy aparatury badawczej
6.3. Przykładowe wyniki pomiarów
6.4. Pośrednie techniki badania wymiany powietrza
6.4.1. Główne zasady dokonywania pomiarów
6.4.2. Problemy wymiarowe i aparatura
6.5. Przykładowe wyniki pomiarów
6.6. Obliczeniowe metody badania wymiany powietrza
6.6.1. Modele sieciowo-węzłowe
6.6.1.1. Modeel wielostrefowe
6.6.1.2. Modeel jednostrefowe
6.7. Porównanie wyników obliczeń i modele empiryczne
6.8. Przykładowe wyniki obliczeń
6.9. Bibliografia
 
7. Systemy i wybrane urządzenia klimatyzacyjne
7.1. Podział i funkcje układów klimatyzacji
7.2. Centralne systemy klimatyzacyjne
7.2.1. Układy klimatyzacji jednoprzewodowej
7.2.2. Układy klimatyzacjidwuprzewodowej
7.2.3. Wybrane procesy, rozwiązania i urządzenia klimatyzacji cenralnej
7.3. Systemy i urzązdenia klimatyzacji zdecentralizowanej
7.4. Bibliografia
 
8. Problemy akustyczne w wentylacji i klimatyzacji
8.1. Pojęcia podstawowe i wpływy hałasu na organizm ludzik
8.2. Dopuszczalne poziomy hałasu, tłumienie dźwięku i chłonnośc akustyczna
8.3. Hałas w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
8.3.1. Źródła dźwięku w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
8.3.2. Tłumienie hałasu w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
8.3.3. Wibroizolacja
8.4. Bibliografia