Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Wielkopolskie kościoły drewniane

Autor: Ryszard Brykowski
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: miękka, Format: 130x195, Stron: 192, 2001 r.

Pierwsza synteza sakralnej ar­chitektury drewnianej regionu. Piękno, olbrzymie wartości histo­ryczne, artystyczne i estetyczne drewnianej architektury najstar­szych zachowanych kościołów póź­nogotyckich, niezwykle bogate i skomplikowane przestrzenie bu­dowli barokowych, specyficzne i niepowtarzalne wnętrza tych świątyń. Opracowanie uzupeł­niają 54 ilustracje i mapki.

Spis treści:
Wielkopolskie kościoły drewniane (opr Ryszard Brykowski)

Z przeszłości         
Jak dawniej budowano
Regionalizacja drewnianych kościołów gotyckich 
Drewniane szesnastowieczne kościoły w Wielkopolsce
Między późnym gotykiem a barokiem 
Barok drewniany 
Ostatnie dwa stulecia 

Wieże kościelne i dzwonnice wolno stojące 
Literatura        
Ilustracje        
Wykaz kościołów i kaplic drewnianych na terenie województwa

wielkopolskiego (opr Graźyna Ruszczyk) 
Indeksy nazwisk i miejscowości (opr Joanna Kunawicz-Kępińska)