Wpływ detalu architektonicznego na krajobraz małego miasta dolnośląskiego

ISBN: 9788377171400

Okładka: miękka, Format: A4, Stron: 189, 2013 r., liczne fotografie barwne


W monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak detal architektoniczny wpływa na krajobraz, klimat i ogólną estetykę małych miast dolnośląskich. Małe miasta postrzegane są z daleka jako panoramy, w których wyróznia się dominanty (jedną lub więcej) w starszej części mogą je stanowić kościoły czy ratusze, a w nowszej, związanej z rozwijającym się przemysłem, fabryki z kominami i chłodniami kominowymi. Główny rozdział poprzedzony jest rysem historycznym – autorki nie tylko przedstawiają zasięg terytorialny badań oraz ich zakres czasowy, ale opisują średniowieczną proweniencję miasteczek Dolnego Śląska. Z tego względu publikacja przeznaczona może być dla stentów architektury krajobrazu, ale i każdego, kto zainteresowany jest osadnictwem i historią tego regionu. Monografia jest dwujęzyczna, napisana interesującym językiem i bogata w ilustracje (zdjęcia i obrazy jednej z autorek).

 

Spis treści:
Rys historyczny i metodyla badań
1.1. Wpowadzenie
1.2. Zasięg terytorialny
1.3. Metoda i zakres czasowy
1.4. Rys historyczny małych miast na Dolnym Śląsku
1.5. Krajobraz kulturowy małych miast dolnśląskich

2. Wpływ detalu na bynek
2.1. Elementy wzbogacające elewacje
2.1.1. Funkcja balkonów i wykuszy w średniowieczu
2.1.2. Balkony w domach mieszkalnych – historia
2.1.3. Przykłady historyczne i współczesne
2.1.4. Okna balkonowe
2.1.5. Loggie
2.1.6. Wykusze
2.1.7. Detale architektoniczne zastosowane do narożnych domów
2.2. Otwory w murach
2.2.1. Portale
2.2.2. Okna
2.2.3. Nisze
2.3. Funkcje drewnianej obudowy okien i drzwi
2.3.1. Sklepy – obramienia drewniane
2.3.2. Ganki, werandy
2.4. Zakończenia budynków
2.4.1. Szczyty, frontony
2.4.2. Drewniane konstrukcje słupowo-ramowe
2.4.3. Attyki
2.4.4. Okna  w dachach
2.5. Elementy konstrukcyjne w przyziemiu
2.5.1. Podcienia
2.5.2. Łuki rozporowe
2.6. Zdobienia elewacji
2.6.1. Zdobienia z wykorzystaniem drewna
2.6.2. Płaskorzeźby i reliefy w budynkach murowanych
2.6.3. Fryzy
2.6.4. Gzymsy
2.6.5. Płaskorzeźby nawiązujące do profesji mieszkańców
2.7. Różnorodność kształtów dekoracji ściennej – sgrafitto, murale i graffiti
2.7.1. Religijne motywy w malowidłach ściennych
2.7.2. Dekoracje sgrafitto
2.7.3. Murale i graffiti
2.7.4. Ścienne malarstwo iluzoryczne
2.7.5. Dostępność „sztuki ulicy“ zamiast instytucji galerii
2.7.6. Współczesne naścienne szyby i reklamy
2.8. Balustrady i Kraty
2.8.1. Balustrady balkonów, wykuszy, wejściowe i inne
2.8.2. Balustrady schodów zewnętrznych
2.9. Detale architektoniczne związane z wodą
2.9.1. Mostki w małych miastach
2.9.2. Fontanny
2.10. Rzeźby figuralne i mała architektura

3. Wpływ detalu na współczesny krajobraz małych miast
3.1. Małe miasta położone na stoku
3.2. Specyficzna zabudowa kurortów
3.3. Detal architektoniczny współtwórcą rynków małomiejskich
3.3.1. Historia rynków małych miast
3.3.2. Wspólczesny widok rynku małomiejskiego
3.3.3. Historia podcienia
3.3.4. Przykłady podcieni
3.3.5. Przykłady z krajów ościennych
3.3.6. Konkluzja
3.4. Detal architektoniczny w małych miastach włączonych do aglomeracji wrocławskiej

Streszczenie
Piśmiennictwo
Spis rycin
Źródła zdjęć i obrazów
Spis miejscowości wybranych do badań
Biogramy