Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków usługowych dla małych społeczności lokalnych

Okładka: miękka, Format: 20,5x28 cm, Stron: 121 + 115 tablic, fotografie czarno-białe, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Podręcznik dla stentów architektury, książka dla architektów. Ze wstępu: "Praca jest nawiązaniem do wcześniejszego opracowania autora "Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta" . Poszukiwanie równowagi między obydwoma nurtami (wartości lokalne i wartości przynoszone z zewnątrz) jest dla małych społeczności lokalnych istotnym problemem cywilizacyjno-kulturowym. Jest to także jeden z podstawowych problemów związanych z kształtowaniem ośrodków społeczno-usługowych dla tychże społeczności."

 Spis treści:
Wstęp
Agora jako symbol idei współczesnego ośrodka społeczno-usługowego
Autor wobec idei współczesnej agory
Cele książki
Zakres opracowania
Prowincja i przykłady jej wyposażenia usługowego w Polsce i w Europie Zachodniej
Ośrodek więzi społecznej dla mieszkańców wsi i małych miasteczek w Polsce - kronika niemocy realizacyjnej
Niemcy: wzorcowe wyposażenie społeczności lokalnych w obiekty kultury
Włochy: Vallo di Diano - przykład komponowania sieci ośrodków dla społeczności lokalnych
Wybrane typy przestrzeni społecznych i zasady ich kształtowania programowo-funkcjonalnego
Współczesna agora - główne zasady kształtowania na przykładzie ośrodków Van Klingerena
Uczestnictwo w kulturze i antyinstytucjonalność na przykładzie agor holenderskich i innych ośrodków
Agory Van Klingerena dzisiaj
Jeszcze o wieloużytkowości i wielofunkcyjności ośrodków społeczno-usługowych
Teatralność rozwiązań architektonicznych w ośrodkach społeczno-usługowych
Architektura dla wychowanków shopping centers
"Uliczka plebejska" jako forma przestrzeni społecznej ośrodka
Ulica jako archetyp
Biblioteka jako współczesna agora
Intensywne eksploatowanie przestrzeni ogólnej ośrodków wieloużytkowych
Wybrane przykłady rozwiązań dotyczących dostępności przestrzeni wieloużytkowej
Ekspansywność wieloużytkowej przestrzeni - wybrane przykłady rozwiązań
Dom Lowy - Clichy, prototyp intensywnie eksploatowanej przestrzeni społecznej dla wspólnoty lokalnej
Niektóre zasady kształtowania kompozycyjnego współczesnych agor
"Klasyczne" i "romantyczne" zasady komponowania ośrodków społeczno-usługowych w krajobrazie
Przykłady ośrodków społeczno-usługowych kształtowanych jako dominanty krajobrazowe (wedle zasad "klasycznych")
Ośrodek "wyspa"
Motyw wieży
Przykłady ośrodków społeczno-usługowych jako form architektonicznych wtopionych w otoczenie krajobrazowe (wedle zasad "romantycznych")
Ośrodek typu "ściana"
Komponowanie w krajobrazie dużych kubaturowo ośrodków
Ośrodki wtopione w strukturę planistyczno-przestrzenną miejscowości Ośrodki-enklawy
Podsumowanie i wnioski
Wnioski ogólne dotyczące zasad kształtowania współczesnych agor dla społeczności lokalnych
Wnioski szczegółowe dotyczące zasad projektowania współczesnych agor dla gmin i wsi Polski połniowej - na przykładzie własnych prób projektowych
Ośrodek gminny w Jeleśni
Ośrodki gminne w Krzeszowicach i Bukowinie Tatrzańskiej
Ośrodek wiejski w Przybysławicach koło Miechowa
Ośrodek sąsiedzki w Woli Libertowskiej k Żarnowca (adaptacja istniejącej zagrody okólnej)
Gołcza, gminny ośrodek społeczno-usługowy
Model teoretyczny wie lo użytkowej agory jako podstawowego elementu gminnego ośrodka społeczno usługowego
Aneks
Przypisy
Spis tablic
Źródła ilustracji
Uwagi o projektach i realizacjach