Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Wybrane zagadnienia mechaniki budowli. Belki statycznie wyznaczalne

Wydawnictwo: SGGW
Autor: Wiesław Nagórko, Marta Wiśniewska
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 107, 2001 rok

Mechanika budowli jest częścią mechaniki, czyli nauki zajmującej się badaniem ruchu, stanu równowagi i odkształcania się obiektów materialnych będących pod wpływem oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak siły, temperatura itd. Nauki analizuje się pod różnym kątem, np. nauki dzieli się na formalne i realne. Formalne zajmują się obiektami abstrakcyjnymi, realne obiektami istniejącymi w rzeczywistości. Mechanika opisuje obiekty realne istniejące - może więc być zaliczana do nauk realnych. Jest jednak wiele działów mechaniki, które są sformułowane w postaci teorii aksjomatycznych. Te działy mechaniki można więc zaliczyć do nauk formalnych.

Spis treści:
Przedmowa
Rozdział l. Siły i ich równowaga
1.1. Siły
l .2. Moment siły względem punktu
l .3. Wyznaczanie momentu siły leżącej w płaszczyźnie
1.4. Układy sił
l .5. Układy sił zbieżnych
1.6. Siły reakcji
Rozdział 2. Kratownice
2.1. Wprowadzenie
2.2. Obliczanie sił w prętach kratownicy metodą równoważenia wszystkich węzłów
2.3. Metoda Rittera
Rozdział 3. Charakterystyka przekroju pręta
3.1. Wprowadzenie
3.2. Moment statyczny przekroju względem osi
3.3. Środek ciężkości przekroju
3.4. Momenty bezwładności
3.5. Wzory przeniesienia
3.6. Wzory transformacyjne dla momentów bezwładności
Rozdział 4. Siły przekrojowe w belkach statycznie wyznaczalnych
Rozdział 5. Odkształcenia belek przy zginaniu płaskim
5.1 Wyznaczanie ugięcia i kąta obrotu
5.2. Metoda Clebscha
5.3. Metoda momentów wtórnych
Bibliografia