Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej

  • 75,60 zł

ISBN 978-83-60574-71-3

Oprawa: miękka, Format: 21x30 cm, Stron: 228, 2009 rok

Książka dotyczy niezwykle istotnego zagadnienia ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego przy uwzględnieniu jego wartości materialnych i niematerialnych, zachowania harmonii dawnej i współczesnej zabudowy w celu uniknięcia chaosu przestrzennego. Przedstawione tu badania są ważne dla projektantów oraz urzędników decydujących o miejscowych planach zagospodarowania terenu, pozwalają bowiem zrozumieć charakter miejsca i podjąć właściwe działania, które będą chronić wartości w nim się znajdujące. Autorka za przedmiot rozważań obrała teren Opolszczyzny i Dolnego Śląska, atrakcyjny krajobrazowo, ale i zagrożony, na którym zachowało się jeszcze wiele wsi o czytelnym układzie i tradycyjnym charakterze. Ujęła problem kompleksowo i inter dyscyplinarnie. Jej zainteresowania skoncentrowały się na ukazaniu przestrzennego rozwoju badanych miejscowości od czasów najdawniejszych aż po współczesne, ich specyfiki, istoty i przyczyn współczesnych zagrożeń, problemów społecznych i działań związanych z europejskimi programami odnowy wsi. Zaletą publikacji jest bogaty i kolorowy materiał ilustracyjny, tok rozważań w tekście głównym jest tu uzupełniony przez liczne przypisy dolne, zawierające dodatkowe wątki i wyjaśnienia . Książka została wydana z najwyższą starannością edytorską.

Spis treści:
Wprowadzenie
Programy ochrony krajobrazu wiejskiego
Proponowana metoda kreowania wizerunku wsi
Elementy charakterystyczne, wyróżniki wsi
Szczegółowy opis wybranych materialnych wyróżników antropogenicznych wsi dolnośląskich i opolskich
Metoda sektorowej analizy wnętrz krajobrazowych i panoram
Ład przestrzenny i architektoniczny wsi
Wnioski
Literatura
Źródła ilustracji
Spis ilustracji
Spis tabel
Załączniki

Zobacz inne książki z kategorii:
Architektura krajobrazu