Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń

Autor: red. Emanuel Okoń
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Okładka: miękka, Format:17x24cm, Stron: 378, 2005 r.

Prezentowane artykuły stanowią zasadniczo plon międzynarodowej konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Toruniu w dniach 24-25 września 1999 roku. W jej toku interdyscyplinarny zespół autorów zaprezentował niezwykle szerokie i wielowątkowe podejście do spraw związanych z badaniami zabytków drewnianych oraz ich ochroną. W wielu wypadkach ukazują one nie tylko nowe możliwości poznawcze w stosunku do budownictwa drewnianego, ale w powiązaniu z rozwiniętymi już także na terenie Polski badaniami dendrochro-nologicznymi w znaczący sposób uzupełniają wiedzę o architekturze murowanej. Badania te przy wszystkich swych ograniczeniach metodologicznych, jawią się jako trwały komponent badań architektonicznych, i to nie tylko w stosunku do budowli z czasów średniowiecza.

 

Spis treści:


Wstęp (Emanuel Okoń)

Einfuhrung (Emanuel Okoń)


1. Marian Kornecki

Drewniane kościoły w Polsce i ich zagrożenia

Holzkirchen in Polen und ihre Gefahrdung (Zusammenfassung)


2. Tadeusz Sadkowski

Stan i potrzeba badań nad drewnianą architekturą sakralną Polski Północnej

Forschungsstand und -postulate zum Thema: Sakrale Holzarchitektur Nord-polens (Zusammenfassung)

 

3. Rolf von Ohsen
Historische Holzbauten in der landlichen Siedlung an unterer und mittlerer Weichsel
Zabytkowe budynki drewniane wiejskich aglomeracji osadniczych nad środkową i dolną Wisłą (streszczenie)


4. Alexander Konieczny

Drewno jako ważne źródło w kompleksowych badaniach architektonicznych budowli murowanych
Holz als wichtige Quelle bei den komplexen Bauuntersuchungen an Massiv-bauten (Zusammenfassung)

 

5. Marian Arszyński
Drewno jako bulec w Prusach krzyżackich - przyczynek do badań nad rolą drewna w budownictwie średniowiecznym

Das Holz als Baustoff im Ordensland Preuften - ein Beitrag żur Erforschung der Rolle des Holzes im mittelalterlichen Bauwesen (Zusammenfassung)


6. Ulrich Schaaf

Systemy ciesielskich znaków montażowych jako źródło wiedzy o warsztacie ciesielskim i autentycznej substancji zabytku na przykładzie Kościoła Pokoju w Świdnicy
Systeme der Abbundzeichen als Quelle żur Erforschung des Zimmerhandwerks und als Hilfsmittel żur Feststellung der Authentizitat der Bausubstanz darge-stellt am Beispiel der Friedenskirche Schweidnitz (Zusammenfassung)


7. Andrzej Zielski

Możliwości datowania metodą dendrochronologiczną drewna budowlanego w Polsce
Datierungsmóglichkeiten des Bauholzes mit Hilfe der dendrochronologischen Methode in Polen (Zusammenfassung)


8. Andrzej Zielski

Datowanie dendrochronologiczne drewna konstrukcyjnego z kościoła pw. św. Mikołaja w Gąsawie
Dendrochronologische Datierung des Konstruktionsholzes aus der Nikolauskirche in Gąsawa (Zusammenfassung)


9. Aleksander Jankowski

Drewniany kościół w Gąsawie. Uwagi o podwójnej konstrukcji ścian w architekturze sakralnej
Die Holzkirche in Gąsawa. Bemerkungen iiber die Doppelwandkonstruktion in der sakralen Architektur (Zusammenfassung)

 

10. Jochen G. Giintzel
Konigsschloft und Tirolerhaus im Dorf Erdmannsdorf. Uber traditionelle und "moderne" Dachdeckungen um 1840 in Schlesien
Zamek królewski i dom tyrolski we wsi Mysłakowice. O tradycyjnym i "modnym" sposobie krycia dachów na Śląsku około roku 1840 (streszczenie)


11. Marek R. Gogolin

Profilaktyka i interwencja - wybrane problemy konserwatorskie więźb dachowych

Pravention und Intervention - Ausgewahlte Probleme der Denkmalpflege bei den Dachwerken (Zusammenfassung)


12. Janusz Krawczyk

Charakterystyczne cechy zabytkowej stolarki drzwiowej i jej problematyka konserwatorska

Sondermerkmale der historischen Holzturen und ihre denkmalpflegerische Problematik (Zusammenfassung)

 

13. Irena Swaczyna, Paweł Kononiuk

Boazerie Domu Uphagena w Gdańsku - ich konstrukcja, stan zachowania i problematyka konserwatorska
Das Tafelwerk des Uphagenhauses in Danzig - Konstruktion, Erhaltungszu-stand und denkmalpflegerische Problematik (Zusammenfassung)


14. Jan Tajchman

Dawna stolarka okienna i jej problematyka konserwatorska wobec nowych zagrożeń

Historische Holzfenster und ihre denkmalpflegerische Problematik angesichts der neuen Bedrohungen (Zusammenfassung)


15. Jan Tajchroan, Jerzy Otrzšsek

Problem ochrony i konserwacji dawnej stolarki okiennej na przykładzie realizacji w zespole pałacowym Sanssouci w Poczdamie
Probleme des Schutzes und der Konserwerung historischer Holzfenster am Beispiel des Schlosses Sanssouci in Potsdam (Zusammenfassung)

16. Dominik Mączyński
Wady i zalety nowych okien
Vor-und Nachteile der modernen Fenster (Zusammenfassung)