Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo XXXI

Okładka: miękka , Format:  16,8x23,5 cm, Stron: 193, fotografie i ryciny czarno-białe i kolorowe, 2000 r.

Kolejny zeszyt Konserwatorstwa i Zabytkoznawstwa (zeszyt 338) Wydziału Nauk Humanistyczno - Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spis treści:
Anna Błażejewska - Gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem z zachodniego portalu kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy. Przykład recepcji francuskiej rzeźby portalowej na Śląsku w XIV wieku
Jacek Tylicki - Najwcześniejszy widok Brodnicy z 1642 roku
Lech Brusewicz - O kilku nieznanych dziełach Leonharda Schörera i o rodzinie von Kalneint
Tomasz F. de Rosset - Pyszna galeria obrazów hrabiego Paca
Zygmunt Kruszelnicki - Postać Wita Stwosza w literaturze i plastyce polskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku
Jerzy Malinowski - O genezie twórczości tzw. ,,Grupy Czterech''

 

 

Verzeichnis/Tabele des Matiers
Anna Blazejewska - Die gotische Figur der Madonna mit dem Christ-kind aus dem westlichen Portal der Kirche der heiligen Petrus und Paulus in Liegnitz
Jacek Tylicki - Die älteste Vedute von Strasburg/Westpreußen aus den Jahre 1642
Lech Brusewicz - Über Albrecht von Kainein über einige unbekannte Werke von Leonhard Schörer und über Familie von Kainein
Tomasz F. de Rosset- La galerie de tableaux du comte Pac
Zygmunt Kruszelnicki - Veit Stoss in der polnischen Literatur und Kunst des 19. und der l. Hälfte des 20. Jahrhunderts
Jerzy Malinowski - La genese de la creation du Groupe des quatre