Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Podstawy, procedury, przykłady

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka
Autor: Strzelecka Elzbieta, Maciejewska Monika, Wiażel-Sasin Bogumiła
Dostępność:

ISBN 978-83-7283-610-6

Oprawa: miękka, Format: 210x297 cm, Stron: 220, Rok wydania: 2014, Ilustracje: 46

Podręcznik adresowany jest do studentów, menedżerów, praktyków związanych z budowlanymi projektami inwestycyjnymi. Poruszane zagadnienia w publikacji mogą stanowić ułatwienie w studiowaniu problematyki kierowania procesem inwestycyjnym, planowania i finansowania procesów, zarządzania ryzykiem oraz jakością w procesach budowlanych.

 

Spis treści:

WSTĘP

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROCESACH INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH W POLSCE 

1.1. Kluczowe pojęcia i definicje

1.2. Podstawowe regulacje prawne budowlanych procesów inwestycyjnych 

1.3. Inwestycje celu publicznego 

1.4. Etapy procesu inwestycyjnego

1.5. Studia przypadków 

1.6. Ćwiczenie. Kierowanie procesem inwestycyjnym 

Pytania

Literatura 

2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

2.1. Inwestor 

2.2. Projektant

2.3. Inspektora nadzoru inwestorskiego

2.4. Kierownik budowy 

2.5. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

2.6. Organy administracji ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody 

2.7. Studia przypadków 

Pytania

Literatura 

3. PLANOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ

3.1. Studium wykonalności inwestycji

3.1.1. Analizy Wykonalności

3.1.2. Budżet inwestycji i jego efektywność

3.1.3. Inwestycje ubiegające się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej .

Pytania

Literatura

3.2. Biznesplan

3.2.1. Biznesplan – istota i definicje 

3.2.2. Objętość i struktura wewnętrzna biznesplanu

3.3. Analiza ryzyka 

3.3.1. Identyfikacja ryzyka 

3.3.2. Gradacja ryzyka 

3.3.3. Macierz odpowiedzialności za ryzyka

3.3.4. Działania zapobiegawcze

Pytania

Literatura

3.4. Finansowanie projektów inwestycyjnych

3.4.1. Źródła finansowania inwestycji 

3.4.2. Systemowe możliwości wsparcia finansowego inwestycji

3.4.3. Ocena ryzyka związanego z finansowaniem 

3.4.4. Poziom innowacyjności inwestycji

Pytania

Literatura 

4. SYSTEMY REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

4.1. Cele i strategia inwestycji budowlanej

4.1.1. Proces projektowania 

4.1.2. Pakiet robót 

4.1.3. Przegląd wybranych systemów zarządzania inwestycją budowlaną 

4.1.4. Studia przypadków 

Pytania

Literatura 

4.2. Instrumenty zarządzania przedsięwzięciem budowlanym 

4.2.1. Procedura kontroli dokumentacji

4.2.2. Procedura Zapytań Technicznych – RFI (Request for Information)

4.2.3. Procedura zarządzania zmianą – CR (Change Request) 

4.2.4. Raportowanie i kontrola postępu prac 

4.2.5. Studia przypadków

Pytania

Literatura 

4.3. Zarządzanie czasem

4.3.1. Kluczowe pojęcia i definicje

4.3.2. Przegląd narzędzi zarządzania czasem

4.3.3. Narzędzia kontroli postępu prac 

Pytania

Literatura 

4.4. Zarządzanie jakością

4.4.1. Wprowadzenie 

4.4.2. Przegląd wybranych narzędzi kontroli jakości – procedury odbiorowe

Pytania

Literatura 

5. UMOWY W PROCESACH INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH

5.1. Umowa o roboty budowlane 

5.2. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych

5.3. Umowa o nadzór inwestorski

5.4. Umowa o prace projektowe i nadzór autorski 

Pytania

Literatura 

6. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

6.1. Prawne podstawy problemu

6.2. Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

6.3. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

6.4. Obszary Natura 2000. Europejska sieć ekologiczna 

6.5. Raport o oddziaływaniu na środowisko 

6.6. Oddziaływanie na środowisko jako element technologiczno-organizacyjnych uwarunkowań realizacji budowy

6.7. Konsultacje społeczne

6.8. Studia przypadków 

Pytania

Literatura  

ZAŁĄCZNIKI