Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Zielona infrastruktura miasta

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska
Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 161, 2014 r., liczne fotografie i rysunki, barwne i czarno-białe


Monografia jest zbiorem sześciu artykułów napisanych przez sześciu autorów ukazujących zróżnicowane podejście do problematyki zielonej infrastruktury. Praca jest pokłosiem seminarium naukowego zorganizowanego w grniu 2012 roku przez Katedrę Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Seminarium stało się miejscem wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli środowisk naukowych, reprezentujących Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Śląską i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Spis treści:
Wprowadzenie
1. W pułapkach zielonej infrastruktury - Barbara Szulczewska
2. Plany krajobrazowe i zarządzanie zieloną infrastruktura miasta - Alina Drapella Hermansdorfer
3. O kształtowaniu systemów terenów zieleni miejskiej w kontekście zielonej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa - Agata Zachariasz
4. Ochrona bioróżnorodności w projektach zagospodarowania terenu - Krzysztof Roztański
5. Zielona infrsatruktura w planowaniu przestrzennym miast poprzemysłowych na przykładzie Katowic - Alina Pancewicz
6. Potencjał poprzemysłowych terenów zieleni urządzonej przy tworzeniu planu zielonej infrastruktury dla Aglomeracji Górnośląskiej - Aneta Dyraga
Afiliacje