Zintegrowane projektowanie architektoniczne w kontekście zrównoważonego rozwoju. Doskonalenie procesu.

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 273, 2014 r.


Praca omawia zagadnienia dostosowania strategii projektowania architektonicznego do zadań o rosnącej komplikacji, wynikającej z konieczności interdyscyplinarnego, złożonego podejścia do zagadnienia kształtowania zrównoważonego środowiska zbudowanego. Monografia zawiera również rozważania i ogólne wnioski oparte na szerokim spojrzeniu na zagadnienie kreowania środowiska zbudowane w kontekście : zapewnienia adekwatnego do potrzeb komfortu użytkownika i odpowiedniej jakości życia, poszukiwania zagubionej integralności urbanistyki i architektury, gospodarowania terenem, poszanowania energii, ograniczenia kosztów inwestycyjnych.