Źródła architektury informacyjnej. Zeszyt "Architektura" nr 7

Oprawa: miękka, Format:  21x25 cm, Stron:  227, 2012 r., fotografie i rysunki czarno-białe

 

Architektura informacyjna wyróżnia się formalnym ujęciem procesu przetwarzania informacji. Cecha ta zapewnia zgodność z innymi składnikami infrastruktury informacyjnej, stanowiącej osnowę życia współczesnego społeczeństwa. Twórca, projekt i bynek mogą czerpać z zasobów, generować informacje oraz wchodzić w interaktywne zależności. Metodą architektury informacyjnej nie jest projektowanie (rozwiązań), lecz programowanie (procesów). 
 
Opracowanie zaczyna się opisem współczesnych warunków życia, ze szczególnym uwzględnieniem cech sprzyjających rozwojowi społeczeństwa opartego na wiedzy. Autor charakteryzuje instrumenty, jakich dostarcza architekturze technologia informacyjna. Analizuje treść, sposób kodowania oraz drogę komunikatu architektonicznego w środowisku mediów, wykorzystujących cyfrową postać danych. Na tej podstawie stara się dociec, czy wykorzystywanie nowych instrumentów oraz mediów wpływa na poczucie harmonii dzieła, tworząc system estetyczny stanowiący dorobek własny ery bitów.

SPIS TREŚCI:
Wstęp 

1. ŚRODOWISKO 

Społeczeństwo 
Człowiek 
Otoczenie 
Przełom czy kontynuacja? 

2. HARMONIA 
Pochodzenie geometrii 
Geometria euklidesowa 
Proporcjonalność 
Symetria 
Geometria nieeuklidesowa? 
Geometria i postrzeganie 
Reguły, intuicja i przypadkowość 

3. INSTRUMENTY 
Od cyfrowej przykładnicy do zintegrowanego systemu wspomagania kreacji
Procesy wspomagające przetwarzanie geometrii 
Definicja cech obiektu 
Technika kształtowania 
Projekt i realizacja architektoniczna 
(Re)produkcja, materializacja, fabrykacja 
Urządzenia i technologie
Projektowanie procesu
Interakcja, doświadczenie, eksperyment 
Wspomaganie analizy teoretycznej 

4. MEDIA I TREŚĆ 

Komunikat architektoniczny 
Dom, wnętrze, podział przestrzeni 
Naturalne wzory przestrzenne 
Doskonalenie cech użytkowych 
Strukturalizm i technologiczność 
Metoda prób i błędów 
Przenoszenie doświadczeń 
Modele inżynierskie 
Koncepcja przestrzeni 
Architektura dziś, architektura jutra


Zakończenie

Bibliografia 
Słownik 
Spis ilustracji 
Indeks