Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Koszty i sposób wysyłki

Książka oferuje czytelnikowi panoramę i prezentację Krakowa,...
Cracow: An Illustrated History
54,99 zł
37,00 zł
dodaj do koszyka
Katalog do wystawy archITettura archITektura archITecture, k...
archITettura | archITektura | archITecture - katalog do wystawy
34,30 zł
27,44 zł
Badanie i sprawdzanie dokumentacji technicznej urządzeń pior...
Ochrona odgromowa. Przepisy i normy elektryczne
89,00 zł
W książce podano zasady projektowania przekrojów betonowych ...
Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych według PN-b-03264:1999
69,00 zł
Katalog GALLIA ROMANICA to znakomicie wydana pod względem gr...
Gallia Romanica. Architektura i rzeźba romańska we Francji w fotografii Zygmunta Świechowskiego
27,00 zł
W niniejszym zeszycie opisano wymagania techniczne dotyczące...
Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 6. Instalacje kanalizacyjne
42,00 zł
Prezentowana książka jest monografią wskazującą na prawidłow...
Geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych na wybranych obszarach Polski środkowej
38,00 zł
10,00 zł
Nowy Świat jest traktowany nieco jak ubogi krewny Krakowskie...
Michał Szymański, Spacery po Warszawie: 4 Nowy Świat
14,20 zł
Jest to kolejna książeczka z cyklu "Znani wrocławscy archite...
Marek Dziekoński - architekt
11,55 zł
Sławomir Gzell wyjaśnia kwestie złożone w sposób klarowny i ...
Wykłady o współczesnej urbanistyce with English Suplement on Contemporary Town Planning
35,00 zł
W książce objaśniono znaczenie najważniejszych pojęć funkcjo...
Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany
79,00 zł
MATERIAL INNOVATION is an ambitious new series identifying a...
Material Innovation: Product Design
105,00 zł
Od wizualnej komunikacji marketingowej w miastach raczej w n...
Komunikacja marketingowa w architekturze
35,00 zł
Książka jest przeznaczona dla studentów budownictwa, archite...
Mechanika budowli. Teoria i przykłady
64,90 zł
Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. St...
Nieruchomości - ujednolicone przepisy
80,85 zł
Celem publikacji jest przedstawienie kwestii organizacyjnych...
Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych
15,00 zł
Pierwsze w Polsce wydanie poradnika, który na świecie jest j...
Poradnik treeclimbera
29,00 zł
Doors and windows are distinctive elements of a building's s...
Door & Window Design
89,00 zł
66,75 zł
Podręcznik do nauki zawodów: technik budownictwa, technik dr...
Sporządzanie kosztorysów. Kwalifikacja B.30.1
45,00 zł
Umiejętność właściwego projektowania obiektów zieleni wymaga...
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. III
38,00 zł
..