Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Koszty i sposób wysyłki

Prezentowany Tom zawiera różnorodne wątki występujące badani...
Forum Socjologiczne 6. Pamięć a przestrzeń
35,00 zł
dodaj do koszyka
This volume examines all the ingredients that come together ...
Home Series Vol.17: Minimal Living
59,00 zł
Co zrobić, gdy podczas realizacji umowy pojawia się konieczn...
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
119,00 zł
Publikacja zawiera, oprócz prostych przykładów ilustracyjnyc...
Budownictwo ogólne tom 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń
99,00 zł
Szerokie wykorzystywanie kapitału i umiejętności podmiotów r...
Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych
59,00 zł
39,00 zł
W prezentowanej publikacji: wyeksponowano rolę uwarunkowań p...
Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego
13,65 zł
Nowa kwestia miejska to oryginalny i wyjątkowy manifest dla ...
Nowa kwestia miejska
39,90 zł
Publikacja obejmuje wybór 900 gatunków i odmian roślin:...
Rośliny ogrodów skalnych. Poradnik ogrodnika amatora
60,00 zł
W książce objaśniono znaczenie najważniejszych pojęć funkcjo...
Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany
79,00 zł
Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych...
Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
40,00 zł
Tematyka książki dotyczy podstawowych rozwiązań konstrukcyjn...
Budownictwo ogólne w ujęciu tradycyjnym
39,00 zł
Publikacja omawia zasady sporządzania specyfikacji techniczn...
Zasady sporządzania specyfikacji technicznych
51,45 zł
W książce zawarto 42 prace związane z omawianym zagadnieniem...
Duże mosty wieloprzęsłowe
69,65 zł
Prawidłowe sformułowanie kryteriów oceny ofert pozwala zamaw...
Kryteria oceny ofert
119,00 zł
Autorzy szczegółowo przeanalizowali aktualny stan prawa zamó...
Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian
178,00 zł
Skarb architektury w Polsce to czterotomowy zbiór czterystu ...
Skarb architektury w Polsce. Tomy 1/4
67,00 zł
W pracy przeanalizowano skojarzenia związane z Wrocławiem, c...
Wizerunek Wrocławia
32,55 zł
Książka składa się z dwunastu w dużym stopniu niezależnych e...
Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak
58,00 zł
Vers une architecture Le Corbusiera, opublikowana po raz pie...
Le Corbusier, w stronę architektury
50,00 zł
"Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście" przedstawia histori...
Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście
29,00 zł
..