13 wykładów z geometrii wykreślnej

  • 46,00 zł

ISBN 9788374938709

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 210,  - wydanie IX, 2014 r.

Książka zawiera wstęp oraz 13 wykładów obejmujących wybrane zagadnienia z geometrii wykreślnej - w ramach kursu podstawowego dla stentów stiów dziennych i zaocznych wyższych szkół technicznych. Celem niniejszego kursu geometrii wykreślnej, prowadzonego jednocześnie z rysunkiem technicznym branżowym, jest pobzenie wyobraźni przestrzennej oraz osiągnięcie przez stentów umiejętności rozwiązywania zagadnień przestrzennych w rodzajach odwzorowania używanych we współczesnej technice. Wybór zagadnień, ich kolejność i stopień złożoności uwzględniają wytyczne nauczania programowego. Położono szczególny nacisk nó sekwencje działań (algorytmy) prowadzących do rozwiązania poszczególnych problemów, wskazując na ich ogólniejsze znaczenie. Na końcu każdego wykładu zamieszczono zestaw zadań do samodzielnego wykonania.

Spis treści:
PRZEDMOWA 

WSTĘP DO GEOMETRII WYKREŚLNEJ 

1. ELEMENTY PRZESTRZENI I ICH RELACJE 
1.1. Podstawowe elementy przestrzeni 
1.2. Elementy niewłaściwe 
1.3. Rodzaje odwzorowań elementów przestrzeni na płaszczyźnie rysunku 
1.3.1. Rzut środkowy (perspektywa) 
1.3.2. Rzut równoległy (aksonometria) 
1.3.3. Rzut równoległy prostokątny według metod Monge'a 
1.3.4. Rzut równoległy ukośny (aksonometria) 
1.4. Relacje elementów przestrzeni (odwzorowanie w aksonometrii) 
1.5. Zadania do ćwiczeń 

2. RZUT RÓWNOLEGŁY PROSTOKĄTNY - METODA MONGE'A 
2.1. Układ odniesienia 
2.2. Obraz punktu w rzutach Monge'a 
2.3. Obraz prostej w rzutach Monge'a 
2.4. Rzut prostej w położeniu szczególnym 
2.5. Płaszczyzna w rzutach Monge'a 
2.6. Ślady prostej i płaszczyzny 
2.7. Ślady płaszczyzny 
2.7.1. Wyznaczanie śladów płaszczyzny dowolnej określonej punktami i prostymi 
2.7.2. Slad płaszczyzny w położeniu szczególnym 
2.8. Elementy przynależne (incydencja) 
2.8.1. Krawędź wspólna (przecięcie) dwóch płaszczyzn (a n p = k) 
2.8.2. Punkt przebicia płaszczyzny prostą (a n a = P) 
2.9. Elementy równoległe i prostopadłe 
2.10. Zadania do ćwiczeń 

3. PRZEKROJE PŁASZCZYZNĄ RZUTUJĄCĄ ORAZ WYKROJE WIELOBOKÓW, WIELOŚCIANÓW 
3.1. Przekrój wieloboku płaszczyzną rzutującą a 
3.2. Przekrój wielościanu płaszczyzną rzutującą 
3.3. Wykroje - przekrój łamany wielościanu 
3.4. Zadania do ćwiczeń 

4. PRZEKROJE WIELOŚCIANÓW DOWOLNĄ PŁASZCZYZNĄ DANĄ RÓŻNYMI ELEMENTAMI 
4.1. Przekroje dowolną płaszczyzną daną śladami 
4.2. Przekształcenie układu odniesienia - transformacja 
4.3. Dodatkowy rzut wielościanu 
4.4. Sprowadzenie dowolnej płaszczyzny do położenia rzutującego 
4.5. Zastosowanie metody transformacji 
4.6. Metoda bezpośrednia wykorzystująca rzutujące położenie ścian przecinanego wielościanu 
4.7. Zadania do ćwiczeń 

5. WZAJEMNE PRZENIKANIA WIELOŚCIANÓW 
5.1. Zadania do ćwiczeń 

6. OBRÓT I KLAD 
6.1. Obrót dookoła prostej 
6.1.1. Określenie aparatu obrotu 
6.1.2. Obrót dookoła osi w położeniu rzutującym 
6.2. Kład na rzutnie układu Monge'a 
6.2.1. Kład punktu na rzutnię poziomą 
6.2.2. Kład płaszczyzny rzutującej 
6.2.3. Kład dowolnej płaszczyzny (danej śladami) 
6.2.4. Podniesienie z kładu 
6.3. Zadania miarowe 
6.3.1. Wielkość kąta między dwiema płaszczyznami 
6.3.2. Wielkość kąta między prostą a dowolną płaszczyzną (metoda bezpośrednia) 
6.4. Rzeczywista długość odcinka 
6.5. Wielkość kąta dowolnej prostej z rzutniami 
6.5.1. Wielkość kąta dowolnej prostej z rzutnia poziomą 
6.5.2. Wielkość kąta dowolnej prostej z rzutnią pionową 
6.5.3. Odległość punktu od dowolnej płaszczyzny 
6.6. Zadania do ćwiczeń 

7. LINIE KRZYWE I POWIERZCHNIE 
7.1. Powierzchnia stożkowa - stożek 
7.2. Krzywe stożkowe oraz wykreślanie ich konstrukcją siatkową 
7.3. Stożek - przekroje, przenikania, rozwinięcia 
7.3.1. Punkt przebicia prostą a powierzchni stożka 
7.3.2. Wykrój łamany stożka I 
7.3.3. Wykrój łamany stożka II 
7.3.4. Przekroi stożka dowolną płaszczyzną 
7.3.5. Przenikanie stożka z wielościanem 
7.3.6. Rozwinięcie powierzchni stożka 
7.4. Zadania do ćwiczeń 

8. POWIERZCHNIA WALCOWA - WALEC 
8.1. Przekroi walca płaszczyzną rzutującą 
8.1.1. Wykrój łamany walca obrotowego I 
8.1.2. Wykrój łamany walca 
8.2. Przekrój walca płaszczyzną dowolną daną wielobokiem 
8.3. Rozwinięcie powierzchni walca 
8.4. Zadania do ćwiczeń 

9. POWIERZCHNIA KULI - SFERA 
9.1. Punkty leżące na powierzchni kuli 
9.2. Punkty przebicia prostą a powierzchni kuli 
9.3. Przekrój kuli płaszczyzną rzutującą 
9.4. Wykrój łamany kuli 
9.5. Przekrój kuli dowolną płaszczyzną 
9.6. Zadania do ćwiczeń 

10. PRZENIKANIE POWIERZCHNI 
10.1. Przenikanie stożka obrotowego i walca 
10.2. Przenikanie kuli ze stożkiem 
10.3. Przenikanie dwóch walców 
10.4.Zadania do ćwiczeń 

11. GEOMETRIA DACHÓW 
11.1. Kształt dachu 
11.2. Dachy na budynkach wolno stojących 
11.3. Dach na budynkach przyległych (?z sąsiadem") 
11.4. Dachy na budynkach o zróżnicowanej wysokości linii okapów (2 poziomy) 
11.5. Zadania do ćwiczeń 

12. RZUT CECHOWANY 
12.1. Zasada rzutu cechowanego 
12.2.Obraz punktu w rzucie cechowanym 
12.3.Obraz prostej w rzucie cechowanym 
12.3.1. Dowolna prosta w rzucie cechowanym 
12.4. Obraz płaszczyzny w rzucie cechowanym 
12 4 1 Obraz dowolnej płaszczyznyy w rzucie cechowanym 
12.5. Elementy przynależne (incydencja) 
12.6.Wspólny punkt prostej i płaszczyzny (punkt przebicia) 
12.7. Elementy równoległe i prostopadłe 
12.8. Zadania do ćwiczeń 

13. RZUT CECHOWANY - ROBOTY ZIEMNE
 
13.1. Plan warstwicowy powierzchni topograficznej 
13.2. Profil terenu 
13.3. Przekrój terenu dowolną płaszczyzną 
13.4. Płaszczyzny wykopów i nasypów 
13.5. Zadania do ćwiczeń 

Literatura 
Wykaz źródeł, z których zaczerpnięto ilustracje 
Rozwiązania zadań