5x2 Research and the Making of Architecture

  • 40,00 zł 15,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 22,5 x 16 cm, Stron: 176, 2006 r., ksiązka w języku angielskim

Ta bezprecedensowa seria dyskusji między studentami architektury i dyrektorami wiodących amerykańskich i szwajcarskich firm architektonicznych bada rolę, jaką badania odgrywają w procesie budowania. Każdy, od praktykującego architekta po ogólnego czytelnika zainteresowanego nowoczesną architekturą i edukacją, zyska nowe, głębsze zrozumienie procesu projektowania. Rozmowy te wyewoluowały z seminarium sponsorowanego przez California College of Arts i UC Berkeley College of Environmental Design. Ukazują one podobieństwa i różnice w edukacji, projektowaniu i budowie, a wszystko po to, by ujawnić różnorodne sposoby tworzenia architektury. Incles przeprowadził wywiady z Marc Angelil i Anne Fougeron, Andrea Deplazes i Stanley Saitowitz, Patrick Devanthery, Ines Lamuniere i Nader Tehrani, Valerio Olgiati i Jim Jennings oraz Dirk Hebel, Jorg Stollmann i Lisa Iwamoto.

This unprecedented series of discussions between architecture stents and principals of leading American and Swiss architecture firms investigates the role research plays in the building process. Anyone from a practicing architect to a general reader interested in modern architecture and education will take away a new depth of understanding of the process of design. These conversations evolved from a seminar sponsored by California College of Arts and the UC Berkeley College of Environmental Design. They expose the similarities and differences in education, design and construction, all to reveal the multiple ways architecture is made. Incles interviews with Marc Angelil and Anne Fougeron, Andrea Deplazes and Stanley Saitowitz, Patrick Devanthery, Ines Lamuniere and Nader Tehrani, Valerio Olgiati and Jim Jennings, and Dirk Hebel, Jorg Stollmann and Lisa Iwamoto.