Aktualność funkcji architektury świątyni gotyckiej

ISBN 978-83-7164-961-5

Oprawa: miękka, Format: 14,5x20,5 cm, Stron: 210, 2017 r. 
 
Książka prezentuje aktualność funkcji architektury świątyni gotyckiej jako syntezę architektury i liturgii istniejącej obecnie w przestrzeniach gotyckich. Podobna synteza dokonywała się we Francji w XII wieku przy narodzinach gotyku. Dotyczy to architektury wykreowanej przez Opata Sugeriusza w Saint-Denis obok Paryża. Definiuje się konstrukcję szkieletową, związaną z ostrołukowym sklepieniem żebrowym jako rozwiązanie funkcjonalne i symboliczne dobrze służące mistycznej przestrzeni gotyku. Eksponuje się dzieło kreowania bardzo wysokiego wnętrza architektonicznego, rozciągającego się od zachodu na wschód z istniejącym na zakończeniu nawy głównej chórem, otoczonym ambitem z kaplicami promienistymi.
Według książki symetryczna fasada z Île-de-France z dwoma wieżami i wielką różą po środku nich podkreśla plan, który dobrze akceptuje ekspozycję chóru gotyckiego na zakończeniu nawy głównej. Opisuje się architekturę posiadającą fasadę budowaną jako wielkie symboliczne drzwi portalowe. Na tej fasadzie przy ziale rzeźb i witraży prezentuje się mieszkańców Domu Bożego. Porównuje się to z gotykiem bramandzkim, w którym jedna wieża fasadowa sygnalizuje symetrycznie początek drogi prowadzącej do chóru gotyckiego.
Książka w sposób szczególny eksponując świątynie francuskie i belgijskie przedstawia funkcję liturgiczną w epoce wydzielającej przy pomocy lektorium chór z ołtarzem zbudowanym w sanktuarium wobec nawy z wiernymi. Kwestia dotyczy faktu budowania dwóch kościołów, gdy jeden z nich, stanowiąc chór, jest zamykany wewnątrz drugiego.
Książka definiuje przestrzeń chóru jako strefę bez podpór wewnętrznych, porównywalnych z przestrzenią współczesnej nawy tworzącej wnętrze sakralne również bez podpór wewnętrznych. Dotyczy to konsolidacji stylu gotyckiego z innymi stylami, które w nim odnajdują inspirację. Likwidację lektoriów gotyckich tłumaczy się jako obowiązkową po Soborze Trydenckim (1545—1563), będącą w zgodzie z odnową liturgiczną II Soboru Watykańskiego. Wraz z uszanowaniem dziedzictwa gotyckiego, nie zapomina się o architekturze neogotyckiej, szukającej odpowiedzi odnośnie aktualności funkcji architektury gotyckiej. Dla wytłumaczenia aktualności funkcji w architekturze świątyni gotyckiej, często opisuje się i eksponuje ilustracyjnie wnętrza starych kościołów, które są odnawiane liturgicznie po II Soborze Watykańskim (1962—1965).
 

dr inż arch. Mirosław Bogdan - absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Stium dla Architektów i Plastyków przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1993–2010 adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2010 roku kontynuuje pracę naukową i dydaktyczną na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Budownictwa i Architektury.

 

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie / Introduction
 
1
Fotografie / Photographies
Piękno formy i odpowiedniości w architekturze sacrum katolickiego
La beauté de forme et de convenance en architecture du sacrum catholique
 
2
Czystość i prostota konstrukcji katedry gotyckiej a estetyka św. Tomasza z Akwinu
 
3
Fotografie / Photographies
Architektura i jej uwarunkowania dla liturgii świętej w gotyku 
Architecture avec ses conditionnements pour la liturgie sainte en gothique
 
4
Architektoniczne uwarunkowania odnowy liturgicznej we wnętrzu sakralnym po II Soborze Watykańskim w XX wieku
 
5
Fotografie / Photographies
Gotyk źródłowy a transparentność w architekturze współczesnej sacrum
Le gothique de source et la transparence en architecture contemporaine du sacrum
 
Bibliografia
 
Streszczenia / Résumés / Zusammenfassungen / Summaries