Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów, wyd. 2 rozszerzone

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
Autor: Kulowski Andrzej
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
48,30 zł

Oprawa: , Format:  cm, Stron: 320, 2011 r.

Kompendium w całości poświęcone zagadnieniom akustyki architektonicznej.
 

Spis treści:

WYKAZ OZNACZEŃ 

PRZEDMOWA 

1. DŹWIĘK W POMIESZCZENIU 

1.1 Wprowadzenie 

1.2. Fizyczna natura dźwięku 

1.3. Właściwości słuchu człowieka 

1.4. Zjawiska akustyczne w pomieszczeniach 

1.4.1. Odbicie zwierciadlane

1.4.2. Odbicie rozproszone 

1.4.3. Nakładanie się fal 

1.4.4. Rezonans Helmholtza 

1.4.5. Zanikanie dźwięku 

1.5. Dźwięk powietrzny i materiałowy 

1.6. Właściwości akustyczne materiałów budowlanych 

1.6.1. Materiały konstrukcyjne i wykończeniowe 

1.6.2. Współczynnik pochłaniania dźwięku 

1.6.3. Ustroje akustyczne 

1.6.4. Rozwiązania systemowe 

1.7. Metody analizy pola akustycznego w pomieszczeniach 

1.7.1. Metoda falowa 

1.7.2. Metoda geometryczna 

1.7.3. Metoda statystyczna 

1.8. Czas pogłosu pomieszczenia 

1.8.1. Chłonność akustyczna pomieszczenia 

1.8.2. Formuły na czas pogłosu 

 

2. AKUSTYCZNE PROJEKTOWANIE POMIESZCZEŃ 

2.1. Wprowadzenie 

2.2. Pomieszczenia o akustyce niekwalifikowanej 

2.2.1. Echo 

2.2.2. Pogłosowość 

2.3. Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej 

2.3.1. Pierwotna i wtórna struktura pomieszczenia 

2.3.2. Funkcja i kubatura a czas pogłosu pomieszczenia 

2.3.3. Kształt pomieszczenia

2.3.4. Profil sufitu i ścian 

2.3.5. Układ widowni 

2.3.6. Dobór foteli 

2.3.7. Rozmieszczenie materiałów odbijających i pochłaniających dźwięk 

2.3.8. Rozwiązania sprzyjaj ce rozproszeniu dźwięku 

2.3.9. Wpływ balkonów na akustykę sali 

2.3.10. Akustyczne rozwiązanie sceny 

2.3.11. Sale o regulowanej akustyce 

2.3.12. Sale prób 

2.3.13. Pomieszczenia techniczne 

2.3.14. Przystosowanie akustyki pomieszczenia do nagłośnienia 

2.4. Organizacja akustycznego projektu pomieszczenia 

2.4.1. Projektowanie akustyczne a prawo budowlane 

2.4.2. Wytyczne akustyczne do projektu budowlanego 

2.4.3. Wytyczne akustyczne do projektu wnętrza 

2.4.4. Realizacja projektu 

2.5. Wpływ współczesnych stylów architektonicznych na akustykę sal 

 

3. JAKOŚĆ AKUSTYCZNA SAL 

3.1. Wprowadzenie 

3.2. Subiektywna jakość akustyczna pomieszczeń 

3.3. Metoda Beranka 

3.3.1. Założenia metody 

3.3.2. Kryteria oceny 

3.3.3. Ograniczenia metody 

3.4. Metoda Ando 

3.4.1. Założenia metody

3.4.2. Kryteria oceny 

3.5. Porównanie metody Beranka i metody Ando 

3.6. Określanie jakości akustycznej pomieszczenia na etapie projektowania 

3.6.1. Ocena jakości z wykorzystaniem symulacyjnych programów komputerowych 

3.6.2. Ocena jakości z wykorzystaniem metody statystycznej 

 

4. OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA SAL 

4.1. Parametry akustyczne przegród budowlanych

4.1.1. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych 

4.1.2. Poziom uderzeniowy 

4.1.3. Poziom dźwięku 

4.2. Wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej sal 

4.3. Ochrona przed zakłóceniami przenoszonymi drogą powietrzną 

4.3.1. Usytuowanie budynku względem zewnętrznych źródeł zakłóceń 

4.3.2. Strefy akustyczne w budynku 

4.3.3. Konstrukcja przegród budowlanych 

4.4. Ochrona przed zakłóceniami przenoszonymi drogą materiałową 

4.4.1. Konstrukcja i technologia budynku 

4.4.2. Zapobieganie zakłóceniom instalacyjnym

4.5. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń o akustyce niekwalifikowanej

4.6. Konsultacja akustyczna projektów branżowych

4.6.1. Systemy wentylacji sal

4.6.2. Usterki projektowe dotyczące wentylacji sal 

 

5. PRZYKŁADY ZALECEŃ AKUSTYCZNYCH DO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH 

5.1. Forma i zakres zaleceń akustycznych 

5.2. Rozbudowa szkoły muzycznej 

5.2.1. Podstawa, przedmiot i cel opracowania 

5.2.2. Założenia projektowe 

5.2.3. Konstrukcja przegród 

5.2.4. Akustyka sali koncertowej

5.3. Adaptacja akustyczna hali sportowej 

5.3.1. Podstawa, przedmiot i cel opracowania 

5.3.2. Warunki akustyczne w hali przed adaptacją 

5.3.3. Założenia projektowe 

5.3.4. Obliczenia projektowe 

5.3.5. Układ materiałów dźwiękochłonnych 

5.3.6. Pomiary sprawdzające

5.4. Modernizacja sali widowiskowej teatru muzycznego 

5.4.1. Podstawa, przedmiot i cel opracowania 

5.4.2. Wymagania akustyczne 

5.4.3. Analiza kształtu sali 

5.4.4. Układ materiałów wykończeniowych 

5.4.5. Obliczenia akustyczne 

 

ZAKOŃCZENIE 

ZAŁĄCZNIK 1  

ZAŁĄCZNIK 2  

BIBLIOGRAFIA