Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Analiza numeryczna wpływu nieciągłych deformacji podłoża na budynki ścianowe

Wydawnictwo: Politechnika Śląska
Autor: Leszek Szojda
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 180, 2010 r., fotografie i rysunki czarno-białe i barwne

Przedmiotem pracy jest prezentacja analizy numerycznej trójwymiarowej konstrukcji poddanej obciążeniom nieciągłych deformacji podłoża górniczego. W pracy przedstawiono rodzaje uszkodzeń budynków wskutek deformacji podłoża, zaprezentowano podstawy analizy numerycznej budynków murowanych zagrożonych nieciągłymi wpływami podłoża, badania laboratoryjne a aparacie trójosiowego ściskania oraz analizy numeryczne próbek muru a także przestrzennej konstrukcji budynku murowanego.

Spis treści:
Spis oznaczeń
Basic notation 

1. Wprowadzenie
1.1. Krótki rys historyczny rozwoju konstrukcji murowych
1.2. Szkic wpływu deformacji terenu na bowie
1.3. Teza, cel i zakres pracy

2. Rodzaje uszkodzeń budynków wskutek deformacji podłoża 
2.1. Uszkodzenia powstałe na skutek deformacji podłoża pochodzenia górniczego – przeglądy obiektów
2.1.1. Obserwowane rodzaje uszkodzeń
2.1.2. Baza obiektów
2.1.3. Podsumowanie wyników przeglądów
2.2. Przegląd budynków uszkodzonych podczas powodzi stulecia w Saksonii 2002 r.
2.2.1. Wprowadzenie do przeglądu budynków uszkodzonych po powodzi
2.2.2. Charakterystyka terenu i budynków Wschodniej Saksonii
2.2.3. Uszkodzenia obiektów w wyniku powodzi
2.2.4. Podsumowanie przeglądu budynków w Saksonii

3. Podstawy analizy numerycznej budynków murowanych zagrożonych nieciągłymi wpływami podłoża 
3.1. Syntetyczny opis modelu ciągłych deformacji podłoża
3.1.1. Poziome odkształcenia podłoża  ε
3.1.2. Wpływ krzywizny terenu K
3.1.3. Sposoby zabezpieczeń budynków ścianowych przed wpływem ciągłych deformacji podłoża
3.2. Syntetyczny opis modelu nieciągłych deformacji podłoża
3.2.1. Zmiana naprężeń w gruncie pod budynkiem sztywnym w przypadku deformacji nieciągłych
3.2.2. Uszkodzenie obiektu o małej sztywności obciążonego nieciągłymi deformacjami podłoża
3.2.3. Sposoby zabezpieczeń budynków ścianowych przed wpływem nieciągłych deformacji podłoża
3.3. Zarys modeli obliczeniowych układu budowla-podłoże gruntowe
3.4. Zastosowanie modelu materiałowego w analizach numerycznych
3.4.1. Stan naprężenia w elemencie
3.4.2. Transformacja układu współrzędnych i niezmienniki stanu naprężenia
3.4.3. Powierzchnia plastyczność i powierzchnia graniczna
3.4.4. Opis algorytmu obliczeniowego zastosowanego w analizach

4. Badania laboratoryjne w aparacie trójosiowego ściskania 
4.1. Wprowadzenie
4.2. Próby w komorze ELE Koek Cell
4.2.1. Metodologia badań
4.2.2. Badania zaprawy
4.2.3. Badania cegły
4.3. Określenie powierzchni granicznej w sprężysto-plastycznym modelu materiałowym
4.3.1. Powierzchnia graniczna dla zaprawy
4.3.2. Stałe materiałowe dla zaprawy
4.3.3. Powierzchnia graniczna dla cegły
4.3.4. Stałe materiałowe dla cegły

5. Sprężysto-kruchy model materiałowy 
5.1. Założenia sprężysto-kruchego modelu materiałowego
5.2. Analiza badań dla materiałowego modelu sprężysto-kruchego
5.3. Połniki powierzchni granicznej dla materiału sprężysto-kruchego

6. Analizy numeryczne hetero- i homogenicznych próbek muru 
6.1. Wprowadzenie
6.2. Analiza numeryczna heterogenicznej struktury muru
6.2.1. Testy ściskanie próbki murowej
6.2.2. Testy ścinania próbki murowej
6.3. Wyniki analizy numerycznej heterogenicznej struktury muru
6.3.1. Wyniki dla testów ściskania
6.3.2. Wyniki testów ścinania
6.4. Analiza  numeryczna homogenicznej  struktury muru
6.4.1. Wyniki dla testów ściskania
6.4.2. Wyniki dla testów ścinania

7. Analiza numeryczna przestrzennej konstrukcji budynku murowanego 
7.1. Opis konstrukcji budynku poddanego analizie
7.2. Analiza deformacjo terenu w rejonie budynku
7.3. Uszkodzenia budynku na skutek deformacji terenu
7.4. Model geometryczny analizowanego ustroju numerycznego
7.5. Analiza wyników obliczeń numerycznych budynku
7.5.1. Wyniki analizy numerycznej dla ściany w osi 3 bez wzmocnień
7.5.2. Wyniki analiz numerycznych budynku z różnymi rodzajami wzmocnień
7.6. Podsumowanie
 
8. Podsumowanie i wnioski

Bibliografia
Streszczenie