Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Antyczne tradycje w dekoracji rzeźbiarskiej gmachów Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski
Autor: Hubert Kowalski
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format:  17x24 cm, Stron: 352, 2008 r., liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Książka jest próbą monograficznego opracowania całej dekoracji rzeżbiarskiej gmachów Uniwerstetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, inspirowanych dziełami sztuki i literatury antycznej. Opisuje zarówno dzieła zachowane w oryginalnym kształcie, jak i odtworzone (zrekonstruowane), np. znane tylko z fotografii. 

Poczynając od epoki Wazów, kiedy to wzniesiono willę, nazwaną z czasem Pałacem Kazimierzowskim, poprzez wieki XVIII i XIX, do początków XX wieku w zespole dzisiejszego kampusu powstawały pełnoplastyczne rzeźby, reliefy i tympanony, które inspirowane były antykiem. Po dziełach klasycyzującego baroku i rokoka (dekoracja Pałacu Kazimierzowskiego i otaczającego go ogrodu) wykonano w czasach stanisławowskich, pierwszego Uniwersytetu Warszawskiego (1816-1831) i kolejnych dekadach, tak w zespole zabytkowym Uniwersytetu (Pałac Kazimierzowski, Szkoła Główna), jak i jego otoczeniu (pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Dom Grodzickiego) liczne, wysokiej klasy dzieła w duchu neoklasycyzmu, które znalazły niejako swą kontynuację na przełomie XIX i XX wieku w dekoracji gmachu "starego" BUW i bramy uniwersyteckiej.

 

Spis treści:
Wstęp 

I. Z rezydencji królewskiej w Warszawie na Uniwersytet (królewsko-uniwersytecki zbiór kopii gipsowych i ich ekspozycja na Uniwersytecie Warszawskim) 

1. Historia kolekcji odlewów gipsowych arcydzieł rzeźby antycznej 

2. Rola odlewów gipsowych w kształceniu artystów na Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych 

 

II. Pałac Tyszkiewiczów-Potockich 

1. Atlanty 

2. Dekoracja sieni 

3. Klatka schodowa 

4. Mitologiczne reliefy w Sali Balowej (Gościnnej) na I piętrze 

5. Sala Jadalna 

6. Antykizująca dekoracyjność 

7. XX wiek 

 

III. Dekoracja rzeźbiarska Pałacu Kazimierzowskiego 

1. Dzieje gmachu

2. Pozostałości dekoracji rzeźbiarskiej z XVII i XVIII wieku 

3. Tympanon 

4. „Dziedziny nauki” – niezachowane rzeźby Faustyna Cenglera 

 

IV. Szkoła Główna 

1. Kilka uwag o ufundowaniu gmachu 

2. Tympanon 

3. Relief klasycystyczny (Opłakiwanie Patroklesa) 

3.1. Źródła literackie 

3.2. Wzorce 

 

V. Dekoracja rzeźbiarska gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

1. Tworzenie programu ideowego 

2. Popiersia i posągi 

3. Grupa rzeźbiarska wieńcząca fasadę główną oraz tympanon od strony Pałacu Kazimierzowskiego 

 

VI. Brama uniwersytecka („Przedsionek Wiedzy”) 

 

VII. Dom Grodzickiego 

1. Rzeźby pełnoplastyczne 

2. Program ideowy 

Zakończenie 

Aneksy źródłowe 

Bibliografia 

Wykaz ilustracji 

Indeks osobudowy