Antynomie współczesnej architektury sakralnej

  • 96,60 zł

ISBN 978-83-89262-45-5

Oprawa: twarda, Format: A4, Stron: 322, 2008 r., liczne fotografie barwne i czarno-białe

Architekturę sakralną XX wieku cechowała niespotykana wcześniej różnorodność formuł artystycznych. Przyczyną takiego stanu rzeczy było pojawienie się na przełomie XIX i XX wieku nowych idei teologicznych i koncepcji artystycznych, które pozostawały w sprzeczności z bardziej tradycyjnymi ujęciami. Jednym z ważnych zjawisk ideowych, które naruszyły dotychczasowe podstawy budownictwa kościołów, było wystąpienie wśród teologów tezy o pozytywnym sensie zjawiska desakralizacji. Pogląd taki zrodził postulat odrzucenia rozróżniania sfer bytu na część sakralną i świecką, a w architekturze doprowadził do zaistnienia dwóch wykluczających się obyczajów: zachowywania niezwykłości charakteru jednych kościołów i odbierania wszelkiej nadzwyczajności innym. Podobnych sprzecznych koncepcji, które rozbijały właściwą poprzednim epokom jednolitość obiektów sakralnych, było więcej. Dotyczyły one między innymi stosunku do piękna i symbolu, przemian w liturgii oraz możliwości zastosowania architektonicznego modernizmu do tworzenia miejsc kultu. Część architektów podtrzymywała kanoniczne wartości dawnej architektury sakralnej, podczas gdy większa grupa innych twórców próbudowała stosować radykalnie nowe formy. Opisywana historia przemian w architekturze sakralnej przebiega zatem od wyostrzania sprzeczności między wartościami modernistycznymi i tradycyjnymi, przez stan czasowej dominacji modernizmu, okres postmodernistycznej kontrrewolucji, aż do aktualnej aprobaty dla wartości irracjonalnych, które przejawia się między innymi w subtelnie artykułowanym kulcie transcendencji.

Spis treści:
ROZDZIAŁ I – Antynomie ideowe
1. Zagadnienie sakralności budynku kościelnego
2. Liturgia władczynią budowli kościelnej
3. Rola sztuki i znaczenie symbolu

RODZIAŁ II – Antynomie artystyczne
1. Tradycjonalizm i początek epoki sprzeczności
- wstęp
- ciągłość gotyku
- wartość wiary
- mistycyzm i symbolizm
- narodowe korzenie
- archaizm i swojska rodzinność
- nowy i stary stosunek do piękna
- zakończenie

2. Tradycjonalizm w drugiej połowie XX wieku
- wstęp
- postmodernistyczny symbolizm i poszukiwania transcendentnych źródeł form
- historyzm, wątki narodowe, populizm
- wernakularyzm (krytyczny regionalizm, rola lokalnych tradycjii naturalnych materiałów, architektura organiczna)
- Richard England
- kościoły namiotowe
- Justus Dahinden
- Fay Jones
- Imre Makovecz
- architektura jako sztuka składania podpisu – budowle sakralne Mario Botty
- współczesne katedry i nowy monumentalizm. Katedra w Evry
- katedra w Los Angeles
- katedra w Managui

3. Sprzeczności w obrębie modernizmu
- wstęp
- innowacje technologiczne
- kościół jako problem „ergonomiczny“ (narodziny funkcjonalizamu kościelnego)
- Otto Wagner
- Frank Lloyd Wright
- Auguste Perret
- przemiany w kierunku nowej ekspresji formalnej
- Karl Moser
- Fritz Metzger
- modernizm w Europie Środkowej
- klasycyzm i styl heroiczny
- Joze Plecnik
- Gunnar Asplund
- Erik Bryggman
- Rolf Schwarz
- „Styl heroiczny“
- Dominikus Bohm
- minimalizm
- Lwig Mies van der Rohe
- kościoły inspirowane dziełem Mies van der Rohego
- Heikki i Kaija Sirenowie
- Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti
- Frazn Fuegg
- Tadao Ando
- modernizm manierystyczny lat dziewięćdziesiątych XX wieku
- Alvaro Siza, Steven Holl, Fumihiko Maki
- brutalizm w architekturze sakralnej
- Le Corbusier
- Odmiany brutalizmu w architekturze sakralnej
- Luigi Figini i Gino Pollini
- Guillaume Gillet
- Pierre Vago i Eugene Freyssinet
- Giovanni Michelucci
- Clae Parent, Paul Virilio
- Fritz Wotruba
- Gotttfried Bohm
- późny modernizm i neomodernizm
- Philip Johnson
- Allmann, Sattler, Wappner
- Meinhard von Gerkan
- dwa kościoły paryskie
- Architecture Stio
- Franck Hammoutene
- Greg Lynn, Doug Garofalo, Michael Mclnturf

ZAKOŃCZENIE
Summary
Bibliografia
Indeks obiektów
Indeks osób
Spis ilustracji