ArchiCAD 8.1/9

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Helion
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 8324601945

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 344, 2006 rok

Poznaj najnowszą wersję znanego narzędzia dla architektów - zainstaluj aplikację i poznaj interfejs użytkownika, wykorzystaj narzędzia projektowe, przygotuj dokumentację projektową i zestawienia materiałowe. ArchiCAD, produkt węgierskiej firmy Graphisoft, zyskał popularność wśród architektów. Ogromne możliwości i intuicyjna obsługa sprawiają, że praca projektanta jest szybsza i efektywniejsza. ArchiCAD pozwala nie tylko na tworzenie rzutów i przekrojów, ale również na przedstawienie projektu w postaci trójwymiarowej, przygotowanie dokumentacji oraz wydrukowanie rysunków na ploterze. Każda kolejna wersja programu to nowe możliwości i nowe narzędzia. Nie inaczej jest w tym wypadku.

Książka "ArchiCAD 8.1/9" to podręcznik wyczerpująco opisujący możliwości wspomnianej aplikacji. Dowiesz się, jak ją zainstalować, skonfigurować i użytkować. Poznasz elementy interfejsu użytkownika i narzędzia, jakie oferuje. Nauczysz się tworzyć rysunki płaskie i przestrzenne, wymiarować je i opisywać. Znajdziesz tu również informacje na temat renderowania, tworzenia dokumentacji projektowej i korzystania z aplikacji współpracujących z ArchiCAD-em.

- Wymagania sprzętowe
- Instalacja programu
- Interfejs użytkownika
- Wstępne czynności organizacyjne
- Warstwy, układy współrzędnych i jednostki miar
- Zaznaczanie elementów rysunku
- Narzędzia projektowe od A do Z
- Wymiarowanie i opisywanie rysunków
- Wizualizacja projektu
- Tworzenie zestawień materiałowych
- Zarządzanie dokumentacją projektową
- Drukowanie i ostępnianie rysunków
- Praca zespołowa
- Programy dodatkowe
Nowoczesne narzędzia pozwalają tworzyć niepowtarzalne projekty architektoniczne. Posługuj się nimi w swojej pracy.

Spis treści:

Rozdział 1. Wstęp
Cel książki
Poznawanie programu
Wersje programu
Wizualizacja architektoniczna
Wirtualny bynek
Korzyści
Nie każdy CAD to ArchiCAD

Rozdział 2. Wymagania sprzętowe. Czy nasz komputer to wytrzyma?
Komputer do ArchiCAD-a
Przyśpieszanie okna 3D oraz renderingu
System operacyjny
Konfiguracja dla programów dodatkowych
Zabezpieczenia programu

Rozdział 3. Instalacja programu
Uruchamianie dodatków
Konwerter PDF
Łatki - uaktualnienia programu

Rozdział 4. Interfejs, czyli wygląd programu
Okno startowe
Profile
Wygląd programu - do czego to wszystko służy?
Menu programu (1)
Paski narzędziowe (2)
Okna ArchiCAD-a (3)
Palety
Pasek statusu (5)

Rozdział 5. Wstępne czynności organizacyjne
Pomoc wewnątrz programu
Struktura folderów
Foldery bibliotek
Foldery projektów
Foldery ustawień dla programu
Bezpieczeństwo
Kopia zapasowa
Autozapis
Archiwizacja i przenoszenie danych na zewnątrz pracowni
Dyski twarde
Dyski CD
Dyski DVD
Przenośne pamięci typu PenDrive
Karty pamięci

Rozdział 6. Podstawowe pojęcia ArchiCAD-a
Skala w ArchiCAD-zie
Ustawienia skali w projekcie
Zmiana skali a elementy stałe
Zmiana skali a elementy skalowalne
Zmiana skali a elementy z biblioteki
Zmiana skali a linie i wypełnienia
Początek układu współrzędnych
Kondygnacje
Tworzenie kondygnacji
Szybkie tworzenie kondygnacji
Limity
Zmiany wysokości i wzniesienia
Wywoływanie okna Parametrów kondygnacji
Wyświetlanie kondygnacji i poruszanie się pomiędzy nimi
Rysowanie elementów i przenoszenie ich pomiędzy kondygnacjami
Kondygnacje a przechowywanie dodatkowych informacji
Łączenie (importowanie) innych projektów
Warstwy
Ilość warstw
Przyporządkowywanie elementów do warstwy
Kombinacje warstw
Okno Parametry warstw
Części pierwsze okna Parametry warstw
Inne polecenia związane z warstwami
Jak szybko i skutecznie pozbyć się pustych warstw?
Pióra i kolory
Tło
Jednostki miar (rysunkowe i wymiarowania)
Inne ustawienia

Rozdział 7. Podstawowa wiedza o technikach rysowania i edycji elementów
Zmiany i określanie widoków
Menu Wyświetlanie
Inne polecenia związane z widokami
Paleta Współrzędnych (Uwaga: ważne!)
Wyświetlanie pozycji kursora w przestrzeni 3D
Wprowadzanie współrzędnych
Zagadki (z rozwiązaniami)
Schowek podręczny (Clipboard)
Zmiany, zmiany, zmiany - czyli transformacje, modyfikacje i powielanie elementów
Odwołaj/Przywołaj
Przesunięcie/Przesunięcie kopii /Wielokrotne przesunięcie kopii
Obrót/Obrót kopii
Odbicie lustrzane/Odbicie lustrzane kopii
Podniesienie
Powielenie
Zmiany w geometrii elementów
Inne polecenia edycyjne
Grupowanie elementów
Kolejność wyświetlania
Zablokuj, Odblokuj, Odblokuj wszystkie
Magiczna różdżka
Użycie Magicznej różdżki z zaznaczonymi elementami
Użycie Magicznej różdżki do wykonywania otworów w wielokątnych obrysach
Użycie Magicznej różdżki w oknie 3D
Ustawienia rozdzielczości Magicznej różdżki dla łuków
Działania na elementach bryłowych
Bryła kontra siatka
Paleta Działania na elementach bryłowych
Polecenia palety Działania na elementach bryłowych od A do Z
Paleta Kontrolna - precyzyjne narzędzia do konstruowania
Metody konstruowania względnego

Rozdział 8. Narzędzia ArchiCAD-a od A do Z
Kilka informacji ogólnych
Paleta narzędzi
Kształt palety
Paleta Info
Okna dialogowe Ustawień narzędzi
Krótki przegląd paneli palety narzędziowej
Przenoszenie parametrów pomiędzy elementami
Konstruowanie elementów z Paletą narzędzi
Przegląd narzędzi ArchiCAD-a
Zaznaczanie elementów - narzędzie Strzałka i Obszar zaznaczania
Zaznaczanie poszczególnych elementów
Obszar zaznaczenia
Trening
Narzędzia 3D - Ściana i Zakończenie ściany
Linia osiowa i łączenie ścian
Typy ścian
Opcje ścian dla dokumentacji budowlanej
Narzędzia 3D - Belki
Rysowanie belek
Otwory w belkach
Priorytety przecięć
Symbol belek w oknach Rzutu oraz Przekrojów/elewacji
Narzędzia 3D - Słupy
Rysowanie słupów i ich ustawienia
Inne typy słupów/kolumn
Narzędzia 3D - Konstrukcja szkieletowa
Okno Ustawień siatki modularnej
Narzędzia 3D - Stropy
Rysowanie i geometria stropów
Otwory w płytach
Symbol płyty na rzutach i przekrojach
Ławy fundamentowe
Konstrukcja "podłogi pływającej"
Materiały powierzchni
Narzędzia 3D - Dachy
Charakterystyczne cechy dachu i jego ustawienia
Rysowanie dachów i ich geometria
Paleta podręczna
Więźba dachowa
Pokrycia dachowe
Akcesoria dachowe
Dodatek Zamień siatkę na dach
Docinanie elementów do dachów
Narzędzia 3D - Siatki
Typy siatek
Tworzenie siatek
Symbol siatek na rzutach i przekrojach
Palety podręczne
Wstawianie elementów bibliotecznych na siatki
Dodatkowe narzędzia do modelowania siatek
Narzędzia 3D - Elementy biblioteczne ArchiCAD-a
Parametry
Ładowanie bibliotek
Tworzenie i edytowanie obiektów
Przeglądanie i wyszukiwanie elementów
Narzędzia 3D - Obiekty - Okna, Okna narożne, Drzwi
Ustawienia obiektów
Symbol okna na rzucie i przekrojach
Wstawianie i edycja okien i drzwi
Narzędzia 3D - Obiekty - Okna dachowe - Świetliki dachowe
Okno ustawień
ArchiGlazing
Narzędzia 3D - Obiekty - Obiekty biblioteczne, Lampy
Obiekty
Lampy
Wstawianie obiektów do projektu
Biblioteki obiektów
Narzędzia 3D - Obiekty - Schody
Okno Ustawień
Biblioteka
StairMaker
ArchiStair
Narzędzia widokowe - Przekrój, Detal, Kamera
Narzędzia widokowe - Przekrój
Narzędzia widokowe - Detal
Tworzenie detali
Okno detalu
Znacznik detalu
Detale w Palecie nawigatora
Narzędzia widokowe - Kamera
Narzędzia rysunkowe
Narzędzia rysunkowe - Linia, Polilinia, Łuk, Okrąg i Krzywa
Rysowanie elementów
Kategorie linii
Narzędzia rysunkowe - Wypełnienie
Rysowanie wypełnień
Opcje wyświetlania
Orientacja Wypełnienia wektorowego
Tekst powierzchni
Narzędzia rysunkowe - Obrazek
Narzędzia rysunkowe - Punkt aktywny
Narzędzia rysunkowe - dodatkowe możliwości ArchiRulera
Narzędzia opisowe
Narzędzia opisowe - Strefy
Tworzenie i aktualizacja stref w projekcie
Projektowanie koncepcyjne za pomocą stref
Zliczanie powierzchni i kubatur
Definicje symbolu na rzutach
Strefy w 3D
Dodatkowe możliwości stref
Narzędzia opisowe - Tekst i Etykiety
Tekst
Etykiety
Narzędzia opisowe - Wymiarowanie
Jednostki wymiarowania
Wstawianie wymiarów liniowych
Edycja Łańcucha wymiarowego
Wymiarowanie automatyczne
Korygowanie wartości wymiarów

Rozdział 9. Prezentacja modelu 3D
Menu Obraz
Okno 3D
Tryby wyświetlania
Nawigacja
Elementy widoczne w 3D
Parametry okna Widoku 3D
Rendering (Fotoprezentacja)
Materiały
Dopasowywanie tekstur w 3D
Oświetlenie sceny
Procedury renderingu
Obiekty biblioteczne
Tworzenie animacji
Symulacja budowy
Inne aplikacje (Artlantis, Meander, ArchiSketchy, ArchiFacade, Piranesi, Sketchup)

Rozdział 10. Tworzymy zestawienia materiałowe
Informacje o elemencie
Zestawienia interaktywne
Wykonywanie zestawień interaktywnych
Edycja i tworzenie własnych list
Listy elementów, komponentów i stref

Rozdział 11. Organizowanie dokumentacji projektowej i zarządzanie nią
Paleta Nawigator
Zakładka Projekt
Zakładka Zestawy
Edytor widoków
Klonowanie
Szablony zestawów
Podgląd nawigatora

Rozdział 12. Udostępnianie i drukowanie dokumentacji projektowej
Typy plików do zapisu
Kolporter
Dokumentacja projektowa jako strona WWW
Dokumentacja projektowa jako pliki pdf
Dokumentacja projektowa jako pliki dwg
Drukowanie kontra kreślenie (plotowanie)
PlotMaker
Interfejs PlotMakera
Paleta Nawigator
Teczka arkuszy - plansze do wydruku
Szablony arkuszy - aktywny papier firmowy
Importowanie rysunków
Aktualizacja rysunków
OLE
Atrybuty
Kolporter

Rozdział 13. Projektowanie to praca zespołowa
TeamWork, czyli praca zespołowa
Praca nad uwspólnionym projektem
Praca zespołowa i bezpieczeństwo danych
Moduły w projekcie
Tworzenie modułów
Wstawianie modułów i utrzymywanie połączeń

Rozdział 14. Czas na małe przemeblowania, własny wygląd i ustawienia programu
Ustawienia projektu
Ustawienia domyślne
Modyfikowanie atrybutów
Menedżer atrybutów
Usuwanie nieużywanych warstw
Atrybuty w plikach GDL
Ulubione
Translatory DWG-DXF
Ustawienia programu
Środowisko pracy
Ustawienia wewnątrzsystemowe
Menu specjalne

Documents and Settings

Rozdział 15. Dodatki oraz programy dodatkowe
Dodatki typu API a programy dodatkowe
Ładowanie dodatków
Instalowanie programów dodatkowych
Przegląd najpopularniejszych dodatków API
Dodatki z folderu Przydatne narzędzia
Dodatki instalowane z ArchiCAD-em
Dodatki firmy Graphisoft
Dodatki płatne
Dodatki płatne firmy Cigraph
Dodatki bezpłatne
Przegląd najpopularniejszych programów dodatkowych
MaxonForm
Artlantis R, Art*lantis 4.5
Piranesi

Rozdział 16. Polubiłeś ArchiCAD-a? Jest nas ponad 150 tysięcy!
Strony producentów
www.graphisoft.com
www.archicad.pl
www.abvent.com, www.artlantis.com
www.lightworks-user.com
www.maxon.de
Fora dyskusyjne
http://archicad-talk.graphisoft.com/
www.archicad.pl
www.abvent.com
www.archiforum.net
Obiekty oraz dodatki do ArchiCAD-a
www.gdlcentral.com
www.objectsonline.com
www.archicado.fr.fm
www.gdl-centrum.com
www.archibase.net
Poszukiwania w sieci
Skorowidz