Architekt Akademii. Adolf Szyszko-Bohusz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ASP Katowice
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 44,00 zł
ISBN 9788366564046

Okładka:
 miękka, Format:  , Stron: 463, 2020 r.
 

Tytułowy bohater znany jest jako autor znaczących projektów architektonicznych (np. gmach PKO w Krakowie czy rezydencja prezydenta RP w Wiśle) oraz konserwator Zamku Królewskiego na Wawelu. Już o wiele mniej znane są jego zasługi jako akademickiego profesora architektury i konserwacji zabytków. W Krakowie w obu tych dziedzinach działał od 1920 roku właśnie na terenie Akademii Sztuk Pięknych. Prawie przez dekadę sprawował urząd rektora. Wkład Adolfa Szyszko-Bohusza w rozwój krakowskiej ASP jest pomijany lub traktowany zdawkowo tak w notach biograficznych dotyczących samego artysty, jak i w zarysach dziejów uczelni. Książka tu prezentowana ma zmienić ten stan rzeczy.

Książka prezentuje biografię Adolfa Szyszko-Bohusz ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności na krakowskiej ASP. Omawia starania o zagwarantowanie ASP statusu uczelni posiadającej prawa akademickie oraz walkę o powstanie i utrzymanie fakultetu architektonicznego w ramach Akademii. W obu tych zagadnieniach Adolf Szyszko-Bohusz odegrał zasadniczą rolę. Tytuł książki określa go mianem „Architekta Akademii”, gdyż w wielu obszarach przebudował krakowską ASP. Jako architekt nie tylko w dosłownym, ale także i w przenośnym znaczeniu tego słowa, przyczynił się do rozbudowy gmachu przy placu Matejki – ale także zainicjował tradycję wielowydziałowej Akademii, w której na równych prawach funkcjonują obok siebie sztuki plastyczne, sztuki projektowe i konserwacja zabytków.

Monografia oparta jest na badaniach archiwalnych i obszernej literaturze przedmiotu. Obrazuje także artystyczne środowisko Krakowa. Uzupełnia szereg wątków dotyczących Adolfa Szyszko-Bohusza z czasów młodzieńczych i ostatniego dramatycznego okresu jego życia. Jest to opowieść o jednej z najważniejszych postaci polskiego życia kulturalnego z pierwszej połowy XX w., postaci godnej znacznie większej sławy.