Architekt w procesie tworzenia harmonijnego środowiska

Oprawa: miękka, Stron:156,  Format: 17x24 cm, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej

W książce omówiono zależności techniczno-ekonomiczno-środowiskowe zachodzące w procesie inwestycyjnym. Szczególna uwaga została poświęcona zależnościom pomiędzy uwarunkowaniami środowiska naturalnego (biotycznymi i abiotycznymi), formami architektonicznymi a efektywnym zarządzaniem budowlanym procesem inwestycyjnym postrzeganym jako współpraca pomiędzy projektami, wykonawcami i producentami materiałów budowlanych.

Spis treści:
1. Wprowadzenie
    1.1. Problematyka zrównoważonego rozwoju i jej wpływ na metodologię projektowania
    1.2. Cel i zakres pracy
    1.3. Stan badań
2. Ekonomiczne i prawne uwarunkowania kształtowania środowiska
    2.1. Wybrane zagadnienia ekonomii środowiska
    2.2. Ochrona środowiska naturalnego w europejskim prawie wspólnotowym
    2.3. Ochrona środowiska w polskim prawodawstwie budowlanym
3. Wpływ uwarunkowań środowiskowych na kształtowanie form przestrzeni zurbanizowanej
    3.1. Środowisko i planowanie urbanistyczne
    3.2. Budownictwo mieszkaniowe
    3.3. Obiekty biurowe
4. Strategia środowiskowa a budowlany proces inwestycyjny
5. Kształtowanie form architektonicznych zgodnie z parametrami środowiska zrównoważonego. Wnioski
Bibliografia
Summary