Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Architektura gotycka na Mazowszu

Wydawnictwo: DIG
Autor: Robert M. Kunkel
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 17,5x24,5 cm, Stron: 400,  2006 r., 283 zdjęć i ilustracji

Robert M. Kunkel, wybitny historyk architektury, w swojej najnowszej pracy Architektura gotycka na Mazowszu omawia prawie 300 murowanych obiektów architektonicznych (przede wszystkim budowle sakralne, ale też i architekturę świecką, czyli kamienice, obwarowania, budynki użyteczności publicznej, siedziby książęce, biskupie i możnowładcze) -o formalnych cechach gotyku-, wznoszone w obrębie historycznego Mazowsza od lat 30. XIII wieku. Bogato ilustrowana książka zawiera również bardzo starannie opracowany katalog.

Spis treści:
WSTĘP                                            
Dzieje prowincji w średniowieczu                     
"Architektura" - zasięg tematyczny badań           
"Gotycka" - zasięg chronologiczny badań           
"Na Mazowszu" - zasięg terytorialny badań
Stan badań                       :      
Źródła i wydawnictwa źródłowe                       
Obiekt architektury jako źródło informacji               

ARCHITEKTURA MAZOWSZA W XIII WIEKU       
GOTYCKIE MONUMENTALNE BUDOWLE SAKRALNE
Kolegiaty i fary miejskie                             
Świątynie konwentualne mnichów i kanoników regularnych
Benedyktyni                                   
Kanonicy regularni lateraneńscy                   
Dominikanie i franciszkanie konwentualni          
Bernardyni                                    
Augustianie                                    
Karmelici                                      
Budowle centralne i centralizujące                    
Koło i krzyż                                    
Wieloboczne zamknięcie zachodnie            
Kościoły parafialne                                  
Architektura                                   
Wieża kościelna, jej symboliczne znaczenie i funkcje - przedsionek, empora, dzwonnica                
Kościoły dwuwieżowe                            
Kościoły z jedną wieżą zachodnią                
Wieże boczne                                         
Wieża wSzczepankowie                                 
Funkcjonowanie kościoła parafialnego                   
Kościół parafialny jako miejsce pochówku - nagrobki i kaplice kolatorskie                                   
Kościoły szpitalne                                     
Tablice fundacyjne, znaki heraldyczne - ich miejsce i funkcja
Architektura gotycko-renesansowa

ARCHITEKTURA ŚWIECKA                              
Miasta                                                   
Kamienice                                           
Obwarowania                                        
Budynki użyteczności publicznej
Siedziby książęce, biskupie i możnowładcze                    

DETAL ARCHITEKTONICZNY                           
Technika budowlana - mury i fundamenty   
Ceglany detal architektoniczny                             
Fryzy, portale i otwory okienne                          
Artykulacja ścian, skarpy, szczyty                        
Sklepienia
Posadzki, pokrycie dachów                                 
Detal kamieniarski - portale, zworniki, tablice fundacyjne     
Wystrój i wyposażenie wnętrz             

PODSUMOWANIE - CZY ISTNIEJE GOTYK MAZOWIECKI?
Geneza "mazowieckiego gotyku", formy charakterystyczne i ich proweniencja                                        
Budowniczowie                                           
Architektura gotycka Mazowsza na tle Pomorza i Niżu Środkowoeuropejskiego         

KATALOG GOTYCKICH BUDOWLI SAKRALNYCH NA MAZOWSZU                                        
BIBLIOGRAFIA                                         
WYKAZ ILUSTRACJI                                    
INDEKS OSÓB