Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Architektura i architekci Szczecina 1945-1995

Autor: Adam Maria Szymski
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: miękka, Format: 16,5x23 cm, Stron:340,  2001 r., fotografie kolorowe, czarno-białe, plany, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej

Dr hab, inż, architekt Adam M. Szymski jest profesorem na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, gdzie kieruje Zakladem Teorii i Metodologii Projektowania w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego. Jest także kierownikiem Zakładu Projektowania Architektury Krajobrazu na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej w Szczecinie. Główną dyscypliną badawczą, którą zajmuje się Profesor A. M, Szymski, jest teoria rozwoju formy architektonicznej w jej aspekcie kulturowym, w tym szczególnie rozwój architektury dwziestego wieku.

Książka pt. "Architektura i architekci szczecińscy lat 1945 - 1995" stanowi próbę prezentacji i jednocześnie oceny dorobku architektury polskiej w minionym 50-leciu na terenie Szczecina w porównaniu z najważniejszymi realizacjami tego okresu w calej architekturze polskiej. Jest książką poświęconą przede wszystkim pamięci dokonań polskich architektów szukających od podstaw kulturowej tożsamości Ziem Zachodnich przyłączonych do Polski w wyniku politycznych skutków II wojny światowej.

Spis treści:
WPROWADZENIE 

Tło społeczno-polityczne
Uwarunkowania ekonomiczne
Ideologia w służbie polityki Architektura i urbanistyka w okresie pierwszych dwziestu lat PRL
Okres narastania  doktryny "realnego socjalizmu"
Kryzys lat 1980 - 89
Architektura i urbanistyka nowych realiach gospodarki neokapitalistycznej po 1989 r

I. ARCHITEKTURA SZCZECINA (1945 -1995)
W poszukiwaniu nowej tożsamości   
Na gruzach niemieckiej (Festung-Stettin) twierdzy
Szecin pod polską administracją (1945 - 1948)
Pierwsze decyzje porządkowe
Organizacja służb architektoniczno-budowlanych 
Rozpoznaanic potrzeb i możliwości adaptacyjnych zniszczonego wojną miasta
Inwentaryzacja istnieją zasobów
Pierwszy plan przebudowy

Sanacja wyburzeń i początek przebudowy miasta (1949 -1955)
Dalsze konsekwencje założeń planu urbanistycmego odbudowy miasta
Utrwalanie się nowej ktury przestrzennej
Pierwsze powojenne realizacje architektoniczne
Port i stocznia

Nwe oblicze miasta - "odkrycie" modernizmu (1956 - 1969)
Koniec doktryny socrealizmu
Powrót architektury modernistycznej
Pierwsze powojenne osiedla mieszkaniowe
Oryginalne osiągnięcia twórcze

Salelitarne osiedla mieszkaniowe i kryzys doktryny architektury społecznej funkcjonalizmu (1970 - 1989)  
Nowe dzielnice miejskie na prawobrzeżu
Rozwój miasta w kierunku zachodnim
Kryzys lityczno-społecmy państwa
Ku postmodernizmowi

Idywidualizm w architekturze i urbanistyce lat 1990 - 1995 
Powrót do gospodarki wolnorynkowej i odtworzenie prywatnej własności nieruchomości
Koniec idei osiedli spolecmych w warunkach kapitalistycznych
Domy i osiedla w projektach Iywidualnych
Prestiżowa architektura banków i obiektów użytecmości publicznej
Komercyjna architektura obiektów handlu i usług
Architekt w warunkach wolnej konkurencji

Z perspektywy minionego półwiecza: czas refleksji - nadzieja po rok 2000 
Podsumowanie: architektura szczecińska na tle osiągnięć architektury polskiej lat 1945 - 1995

II. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA POLSKA LAT 1945 - 1995 PRÓBA SYNTEZY
Główne etapy i kierunki rozwoju
Architektura polska w latach powojennej odbudowy
U progu planu 6-letniego     
Między konserwacją zabytków, rewaloryzacją a doktryną socrealizmu w sztuce i architekturze  
Doktrynalne dylematy okresu realizacji planu sześcioletniego i budowy zrębów społeczeństwa socjalistycznego(1950 - 1955)
"Problem" mieszkaniowy  
Wybitne osiągnięcia czasu socrealizmu  
Popażdziemikowa reorientacja: neomodernizm i przemysłowa typizacja
W doktrynie "jednostki sąsiedzkiej" 
Architektura w gorsecie wielkoprzemysłowej technologii (1961 - 1970)
Kontynuacja w duchu tradycji architektury międzynarodowej awangardy (1965 - 1970)
Architektura i urbanistyka w latach 1970 - 1975
Klęska programu mieszkaniowego i "odkrycie" postmodernizmu (1975 - 1995)
Suplement 1

ZWIĄZKI ZAWODOWE ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW jako forum ścierania się i krystalizowania poglądów 

CZĘŚĆ III  ANEKSY
Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Szczecińskiej kierunku architektura w latach 1950 - 1995
Wykaz indywidualnej twórczości architektonicznej i przebiegu pracy zawodowej architektów szczecińskich w latach 1945 -1995
Szczecińscy architekci według spisu architektów członków SARP w latach 1945 -1995
LITERATURA :
SPIS RYSUNKÓW, FOTOGRAFll, TABEL I TABLIC
INDEKS NAZWISK