Architektura i społeczeństwo. Przegląd zagadnień budownictwa i urbanistyki w Niemczech od około 1850 do około 2000 roku

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: DWN
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 20x27,5 cm, Stron: 345, 2005 r., 470 fotografii czarno białych

Autorka ograniczyła się do węzłowych tematów związanych z relacjami między społeczeństwem i architekturą w warunkach bardziej lub mniej konfliktowej lub też ekstremalnej sytuacji politycznej i socjokulturowej Niemiec. Wszystkie teksty są tekstami oryginalnymi, dotąd niepublikowanymi. Wyjątkiem jest rozdział trzeci, który pt. Aeropiktura - dynamizm - tradycja. Z zagadnień architektonicznej we Włoszech oraz Niemczech w latach dwziestych i trzydziestych XX wieku, ukazał się w numerze pierwszym Czasopisma Technicznego z 2000 roku. Tom kończy obszerny esej na temat architektury NRD.

Spis treści:
SŁOWO WSTĘPNE                                 
ROZDZIAŁ 1 Z problematyki rozwoju architektury i urbanistyki Berlina Od romantycznego historyzmu do eklektycznego modernizmu 1850-1914             
ROZDZIAŁ 2 Architektura i fizyka, albo między teorią względności a dynamicznym modernizmem Albert Einstein i Erich Mendelsohn                    
ROZDZIAŁ 3 Czy istniala estetyczno-architektoniczna oś Berlin-Rzym? Futuryzm, neorenesans i neoklasycyzm w praktyce budowlanej państw faszystowskich         
ROZDZIAŁ 4 Z zagadnień metafizyki i ontologii 'architektury niemieckiej 1918- 1941 Między modernizmem a nowoczesnością                      
ROZDZIAŁ 5 Neohistoryzm, swojskość i wernakularyzm w architekturze Trzeciej Rzeszy
ROZDZIAŁ 6 Tradycjonalny modernizm i Wilhelma Kreisa zamków zmarłych (Totenburgen)budowanie                                      
ROZDZIAŁ 7 DDR adieu! czyli epilog
BIBLIOGRAFIA    
ZUSAMMENFASSUNG
SUMMARY    
INDEKS NAZWISK
WYKAZ ŹRÓDEŁ ILUSTRACJI