Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Architektura i urbanistyka Izraela

Autor: Artur Jasiński
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
50,00 zł

ISBN 978-83-65208-95-8

Oprawa: twarda, Format: 25,5x15,5 cm, Stron: 308, 106 ilustracji czarno-białych i 91 kolorowych,  2016 r.

Architektura Izraela jest nie tylko zwierciadłem, w którym odbija się obraz jego społeczeństwa, architektura Izraela jest także matrycą, która to społeczeństwo formuje. Dlatego interesujące jest zarówno podjęcie krytycznej analizy ponad stuletniej już historii architektury izraelskiej, jak i próba wskazania kierunku, w którym architektura Izraela zmierza, gdyż dzięki temu – być może – uzyskać można wiedzę o tym, gdzie zmierzają społeczeństwo i państwo izraelskie. Dzięki silnym, dobrze widocznym i bogato okumentowanym związkom, jakie w Izraelu zachodzą pomiędzy ideologią, polityką i architekturą próba taka może zostać podjęta z zewnątrz, z pozycji badacza nie obciążonego lokalnym bagażem ideowo-politycznym i nie dźwigającym na swoich barkach ciężaru konfliktów, w które uwikłany jest współczesny Izrael.

 

Architektura i urbanistyka Izraela”, zasługuje na miano pracy pionierskiej. W polskojęzycznej literaturze przedmiotu trno wymienić publikację zakrojoną na podobną skalę. Ściślej, to pierwsza praca w języku polskim traktująca o roli architektury i polityki przestrzennej w budowaniu państwowości współczesnego Izraela i związkach tego procesu z formowaniem się nowej tożsamości izraelskiego społeczeństwa. Autor, architekt z bogatym doświadczeniem projektowym, prowadzący od lat badania nad problemami bezpieczeństwa struktur przestrzennych zagrożonych atakami terrorystycznymi, niejednokrotnie owadniał, że jest bardzo dobrze przygotowany aby zmierzyć się z tak trnym tematem. W tym przypadku szczególnego znaczenia nabiera interpretacja procesu historycznego – obiektywna charakterystyka składających się nań zjawisk, wydarzeń i faktów. 

Z recenzji prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa K. Zuziaka

 

Wielką zaletą recenzowanej książki jest rozpatrywanie rozwoju oraz cech architektury i urbanistyki na terenach osadnictwa żydowskiego w Palestynie, a potem w Izraelu oraz Terytoriach Okupowanych w ścisłym powiązaniu z historią, geopolityką, uwarunkowaniami demograficznymi, kulturowymi, społecznymi i przede wszystkim etnicznymi. Autor książkę tę napisał na podstawie rzetelnie zebranej literatury i kilku wyjazdów styjnych do Izraela oraz rozmów z tamtejszymi architektami. Powstało zatem dzieło doskonale okumentowane i odznaczające się wszechstronnością spojrzenia […]

Jak zwykle, gdy dotyka się kwestii stosunków arabsko-izraelskich, grozi wejście na pole minowe. Czasem niewinne zdanie może stać się powodem zarzutu, tym bardziej pominięcie jakiejś kwestii, która dla jednej ze stron konfliktu może mieć istotne znaczenie. Autor zdawał sobie dobrze z tego wszystkiego sprawę. Co więcej – jest jednym z nielicznych, który widzi głębokie pęknięcia w samym społeczeństwie izraelskim […].

Z recenzji prof. dr hab. Stanisława Waltosia

 

O Autorze:

Dr hab. inż. arch. Artur Jasiński jest nauczycielem akademickim: profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i dyrektorem biura architektonicznego Artur Jasiński i Wspólnicy. Jest laureatem blisko trzydziestu konkursów architektonicznych i autorem wielu zrealizowanych budynków użyteczności publicznej, m.in. parku technologicznego Brainville w Nowym Sączu i zespołu biurowego Bonarka 4 Business. Zainteresowania i publikacje naukowe Artura Jasińskiego skupiają się na polu wpływu współczesnych procesów cywilizacyjnych i modernizacyjnych na urbanistykę oraz architekturę, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa.

 

Autor książek: 

Obrazy Post-polis. Monografia ponowoczesnego miasta, Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. AF Modrzewskiego, Kraków 2012.

Architektura w czasach terroryzmu. Miasto, przestrzeń publiczna, bynek, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

 

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

 1. KIBUCE I MOSZAWY. KOLONIZACJA PALESTYNY W LATACH 1880-1948 

1.1.      Palestyna pod koniec XIX wieku: terytorium, lność, gospodarka

1.2.      Początki osadnictwa żydowskiego w Palestynie

1.3.      Wieża i mur: ufortyfikowane osiedla żydowskie z lat 1936-39

1.4.      Osiedla Nahal i ruch kibucowy po 1948 roku  

 

 1. BIAŁE MIASTO. MODERNISTYCZNY TEL AWIW 

2.1.        Powstanie Tel Awiwu

2.2.        Wpływy architektury modernistycznej na architekturę Tel Awiwu

2.3.        Palestyńska twórczość Ericha Mendelsohna

2.4.           Nowa forma dla nowego narodu: spory ideologiczne wokół izraelskiego       modernizmu 

 

 1. ARABSKA ARCHITEKTURA W IZRAELU 

3.1.        Nakba: przejęcie arabskiej własności po wojnie w 1948 roku

3.2.           Izraelska gospodarka przestrzenna jako instrument kontroli demograficznej

3.3.        Stara i nowa Jaffa: hebraizacja miast arabskich

3.4.        Współczesna architektura i budownictwo arabskie w Izraelu

 

 1. BETONOWY KRAJ. URBANIZACJA IZRAELA W LATACH 1948-1967

4.1.        Plan narodowy Sharona 

4.2.        Nowe Miasta

4.3.        Beton

4.4.        Wertykalny modernizm Oscara Niemeyera

4.5.        Styl międzynarodowy czy tradycja lokalna: dylematy architektury izraelskiej z okresu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

 

 1. ZŁOTY KAMIEŃ. PROBLEM JEROZOLIMY. 

5.1.        Tradycja architektoniczna Jerozolimy

5.2.        Koncepcja wielkiej Jerozolimy

5.3.        Podzielone miasto

5.4.        Rekonstrukcja przeszłości a kształtowanie się narodowej formy architektonicznej Izraela

5.5.        Architektura izraelska drugiej połowy XX wieku

 

 1. OSIEDLA NA WZGÓRZACH. KOLONIZACJA ZACHODNIEGO BRZEGU PO ROKU 1967

6.1.        Syndrom osadnictwa

6.2.        Nowy Plan Sharona

6.3.        Suburbanizacja jako narzędzie podboju i kontroli terytoriów okupowanych

 

 1. MURY I WIEŻE. FORTYFIKACJA PAŃSTWA IZRAEL NA POCZĄTKU XXI WIEKU 

7.1.      Budowa bariery bezpieczeństwa

7.2.      Przestrzenny wymiar konfliktu izraelsko-palestyńskiego

7.3.      Tendencje globalizacyjne we współczesnej architekturze izraelskiej

 

 1. ZAKOŃCZENIE: ARCHITEKTURA JAKO NARZĘDZIE BUDOWY IZRAELSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
 1. ANEKS: NOTY BIOGRAFICZNE  
 1. SUMMARY 
 1. BIBLIOGRAFIA
 1. INDEKS NAZWISK 
 1. SPIS ILUSTRACJI