Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Neriton
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Okładka: twarda, Format: B5, Stron: 472, 2004 r., fotografie: 319

Mimo że zabudowa Torunia z omawianego okresu zachowała się niemal w całości i w dużym stopniu decyduje o charakterze miasta, autorka jako pierwsza podjęła się jej opisania. Ujęła temat bardzo szeroko, wykazując podłoże historyczne, narodowe, wyznaniowe i gospodarcze procesu rozbudowy miasta. Udało się jej ustalić wielu twórców obiektów i ich budowniczych dzięki wykorzystaniu materiałów z Archiwum Budowlanego Torunia i z Technische Universitat w Berlinie.

Spis treści:
1. PROBLEMATYKA BADAŃ NAD ARCHITEKTURĄ I URBANISTYKĄ TORUNIA W LATACH 1871 1920
2. TORUŃ W OKRESIE KRÓLESTWA PRUSKIEGO 1815-1871
3. TORUŃ W OKRESIE CESARSTWA NIEMIECKIEGO 1871-1920
Wprowadzenie
Sytuacja polityczna i militarna Niemiec oraz jej wpływ na łokalną sytuację Torunia
Pierwsze projekty urbanistyczne
Most i kołej żelazna
Porty
Bramy i mury miejskie
Nowa dzielnica - Wilhelmstadt
Kwaterunek wojsk, budownictwo wojskowe
Drogi dojazdowe Kierunki rozwoju przedmieść Zasady prawne obowiązujące w sferze budowlanej
Pomniki

4.BUDYNKI URZĘDOWE CYWILNE
Wprowadzenie
Urząd Powiatu i StarostWa (Kreishaus)
Straż pożarna (Hauptfeuerwache)
Policja Miejska i areszt (Landespolizei-Gefiingnis)
Sąd Okręgowy (Koniglisches Amtsgericht)
Bank Rzeszy (Reichsbank)
Poczta na Rynku Staromiejskim (Keiserliches Postamt)
Zakończenie

5. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Wprowadzenie
Szpital miejski przy ul Przedzamcze (Stiidtische Krankenhaus)
Szpital obywatelski przy ul Słowackiego (BiJrger Hospital)
Szpital diakonisek przy ul Batorego (Diakonisen Krankenhaus)
Przytułek dla starców i kalek na Przedmieściu Bydgoskim (Siechenhaus Wilhelm-Augusta Stiftung)
Miejsca oraz obiekty związane z życiem kulturałnym i rozrywką
Siedziby BractWa Kurkowego
Siedziba TowarzystWa Naukowego Toruńskiego przy ul Wysokiej
Dwór Artusa (ArtlIshoj)
Teatr (Stadttheater)
Zakończenie

6. ARCHITEKTURA SAKRALNA
Wprowadzenie
Kościól św Trójcy na Rynku Nowomiejskim (Neustiidtische evangelische Kirche)
Zespół synagogalny przy ul Szczytnej
Kościół Staroluterański przy ul Strumykowej (Evangelisch-lutherische Kirche)
Kościół Ewangelicki na Rynku Staromiejskim (Alstiidtische Evangelische Kirche)
Kościół Garnizonowy w dzielnicy Wilhelmstadt (Garnisonkirche)
Kościół gminy reformowanej św Szczepana (Kirche flir die reformierte Gemeinde)
Kościól św Jerzego i plebania przy ul Podgórnej (St Georgen Kirche)
Zakończenie

7. ARCHITEKTURA SZKOLNA
Wprowadzenie
Obywatelska i średnia szkola żeńska przy ul Wielkie Garbary (Jiohrereund Burgertochterschule)
Średnia szkola dla chlopców przy pl św Katarzyny (Knaben Mittelschule)
Szkoła przemysłowa przy Walach gen Wladyslawa Sikorskiego (Gewerbeschule)
Szkoła powszechna na Przedmieściu Bydgoskim (Bromberger Vorstadt Schule)
Preparandy i seminaria nauczycielskie na Przedmieściu Bydgoskim
Szkola na Przedmieściu Ch el mińskim (Gemeindeschule zum Culmervorstadt)
Zakończenie

8. ARCHITEKTURA PRZEMYSŁOWA BUDOWNICTWO ZWIĄZANE Z PRZEMYSŁEM I HANDLEM
Wprowadzenie
Browary
Cegielnie
Zakłady Drewitza
Firma Born i Schiitze
Gazownia Miejska
Tartaki i składy drewna
Rzeźnia Miejska
Wodociągowe stacje pomp
Tramwaje
Młyn Rychtera
Handel detaliczny i uslugi
Zakończenie

9. ZAKOŃCZENIE
10.BIOGRAMY ARCHITEKTÓW
11.TEKSTY ŹRÓDŁOWE
Toruń jako miasto-tWierdza
Toruń w kordonie murów i fos
Toruńska kolej żelazna
Przeprawa przez Wisłę Mosty i porty Ważniejsze budynki i pomniki
Codzienne życie mieszkańców Torunia Sprawy polityczne, kulturalne i naukowe
ZUSAMMENFASSUNG
BIBLIOGRAFIA
WYKAz WYBRANYCH WSPÓŁCZESNYCH I STARYCH NAZW ULIC I PLACÓW '"
WYKAZ SKRÓTÓW
WYKAZ ZRÓDEŁ ILUSTRACJI
SPIS ILUSTRACJI
INDEKS OSÓB
INDEKS OBIEKTÓW TORUNIA