Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Architektura i woda. Przekraczanie granic

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
Autor: Lucyna Nyka
Dostępność:
Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-7348-500-6

Oprawa: klejona blokowa miękka, Format:  21x28 cm, Stron: 172, 2013 r.

Streszczenie

We współczesnej architekturze widoczne są dążenia do kształtowania połączeń wody i form zbudowanych. Struktury budynków przeplatają się z zarysami pól wodnych, powstają konstrukcje architektoniczne unoszące się na różnego rodzaju platformach pływających. Woda jest także coraz częściej włączana w projekty urbanistyczne. Można to zaobserwować w skali zarówno fragmentów miejskiej przestrzeni, jak i całych metropolii. Linie styku pomiędzy lądem i wodą ulegają modyfikacjom, przywraca się dawne kanały i tworzy nowe. Wybrane obszary miast są podtapiane w ramach przygotowania terenu pod zabowę. Powstają rozległe połacie lądu wchodzącego w obrysy rzek i zatok. Wyłonił się cały nowy nurt projektowania założeń urbanistycznych na wodzie.

Niniejsza praca jest próbą wykazania, że budowanie współczesnych powiązań pomiędzy architekturą i wodą oraz przekraczanie ich granic w ustalaniu relacji pomiędzy lądem i wodą w projektach przeobrażeń współczesnego miasta stanowi efekt szerszych procesów. Zostały one zainicjowane w połowie XX wieku dyskusją podważającą tradycyjne podziały pomiędzy naturalnym i zbudowanym, dziełem sztuki i środowiskiem.

Summary

In contemporary architecture a pursuit toward creating different connections between water and the built-form is clearly visible. Structures of buildings interweave with the outlines of water fields; there are different genres of constructions located on floating platforms. Water has become an important factor in urban planning and design, which can be observed in the scale of local urban fragments, metropolitan areas and whole regions. Borderlines between land and water are undergoing alterations; old channels are being reconstructed and new ones are created. Selected areas are inundated as an introductory stage for introducing floating urbanization. Newly created strips of land protre into the gulfs and lakes. Thus, a whole new branch of designing on water and with water has emerged.

This book investigates these phenomena and shows them in the background of broader concepts. This provides evidence that contemporary ideas are deeply rooted in the discussion that emerged in the middle of the century and challenged traditional separations between natural and artificial, the environment and a work of art.

Spis treści:

WSTĘP  

1. Architektura, miasto i woda – tło historyczne  

1.1. Forma miasta wobec wody  

1.2. Ogrody – modelowanie wody jako realizacja koncepcji estetycznych  

1.2.1. Sztuczne zbiorniki i założenia wodne 

1.2.2. Budowle na wodzie 

1.3.Przejście estetycznych koncepcji ogrodów w warunki miasta 

1.4. Woda na potrzeby przemysłu  

1.5. Wykreślenie wody z projektu miasta 

2. Woda w koncepcjach sztuki 

2.1. Od dynamiki do żywiołów – poszukiwanie języka sztuki 

2.2. Woda jako środek artystycznej wypowiedzi 

2.2.1. W salach galerii 

2.2.2. Land art  –  obiekt rozpuszczony w scenerii krajobrazu  

2.2.3. Sztuka jako konstrukcja doświadczenia – przejście przez wodę   

2.2.4. Nowe terytoria –projekty sztuki na obszarach wody  

2.4. Ku architekturze  

2.5. Ku miejskim przestrzeniom

3.  Bynek i woda  

3.1. Początki poszukiwań 

3.2. Mediowanie granic  

3.2.1. Integracja budynku z krajobrazem – rozszczelnienie formy 

3.2.2. Woda we wnętrzach budynków   

3.2.3. Architektura jako projekt doświadczenia – przejścia przez wodę i środowiska wodne  

3.2.4. Obiekt na wodzie – architektura pływająca 

3.3. Kwestie ekologii i inżynierii środowiska 

3.4. Pomiędzy lądem i wodą – budynki na obszarach poprzemysłowych  

3.5.  Poza „czystą architekturę”  

4.  Związki miasta z wodą   

4.1. Miasto i woda – odnajdywanie powiązań   

4.2. Projektowanie urbanistyczne z wodą – wodna urbanistyka 

4.2.1. Przywracanie dawnych kanałów przechodzących przez miasta i wytyczanie nowych  

4.2.2. Modelowanie wody i lądu – tworzenie nowych akwenów  

4.2.3. Regiony wodne  

4.2.4. Założenia urbanistyczne na wodzie  

4.2.5. Fronty wodne jako warsztat wodnego krajobrazu  

4.2.6. Miasto i region – mediowanie granic dla zmiennych stanów wody  

4.3. Od sensorycznej urbanistyki do kreatywnego miasta 

4.4. Negocjowanie formy miasta wobec wody – między projektem hydrologicznym, urbanistycznym i projektem kultury  

5. Podsumowanie
 

BIBLIOGRAFIA  

STRESZCZENIE/SUMMARY 

Architektura i woda – przekraczanie granic  

Architecture and Water – Crossing Boundaries