Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku

  • 52,00 zł 35,00 zł

Oprawa: miękka, Format:  B5, Stron: 261, 2012 r.

Monografia dotyczy badań historycznych architektury klasztornej na wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielonarodowościowym obszarze Śląska Cieszyńskiego i Księstwa Opawskiego. Podstawowym celem badań było przeanalizowanie architektury klasztornej z tego obszaru a następnie usystematyzowanie jej typologii oraz wykazanie, jaki wpływ miały założenia klasztorne na urbanizację danego obszaru czy też na rozwój urbanistyki miejskiej – w przypadku głównych miast – Cieszyna i Opawy.

 

Spis treści:
1. Wstęp

2. Zarys historii Śląska Cieszyńskiego i Księstwa Opawskiego ze zwróceniem uwagi na instytucjonalną rolę kościoła i zgromadzeń zakonnych
2.1. Okres przed reformacją (do początków XVI wieku)
2.2. Okres reformacji (do schyłku XVI wieku)
2.3. Okres kontrreformacji, od 1610 - do końca XVII wieku
2.4 Okres wolności religijnej od XVIII do XX wieku (do 1939 roku)
2.5. Historia najnowsza i teraźniejszość
2.6. Rola kościoła i klasztorów i jej przemiany na przestrzeni wieków

3. Reguła zakonna a forma architektoniczna zabudowań
3.1. Forma zabudowań zakonów mniszych
3.2. Forma zabudowań zakonów kleryckich 
3.3. Forma zabudowań zakonów rycerskich
3.4. Forma zabudowań zakonów żebrzących
3.5. Forma zabudowań zakonów szpitalnych
3.6. Forma zabudowań kongregacji męskich
3.7. Forma zabudowań zakonów żeńskich
3.8. Forma zabudowań kongregacji żeńskich
3.9. Podsumowanie

4. Analiza architektury klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim powstałej do 1939 roku
4.1. Informacje wstępne
4.1.1. Mapa lokalizacji obiektów
4.2. Podział typologiczny badanych obiektów
4.3. Zróżnicowanie i podział funkcji w badanych obiektach
4.4. Tabelaryczne kompendium katalogu obiektów
4.4.1. Obiekty hirina uwzględnione w analizach 
4.4.2. Obiekty nie uwzględnione w analizach 
4.5. Wybór reprezentatywnych przykładów
4.6. Omówienie wybranych przykładów
4.6.1. Wybrane obiekty typu A1
4.6.2. Wybrane obiekty typu A2
4.6.3. Wybrane obiekty typu A3
4.6.4. Wybrane obiekty typu B1 
4.6.5. Wybrane obiekty typu B2 
4.7. Analiza funkcjonalna wybranych przykładów
4.7.1. Podsumowanie
4.8. Analiza urbanistyczna wybranych przykładów 
4.8.1. Układy typu A 
4.8.2. Układy typu B
4.8.3. Podsumowanie
4.9. Analiza społecznego oddziaływania wybranych przykładów
4.9.1. Podsumowanie
4.10. Stan zachowania i obecne wykorzystywanie

4.10.1. Podsumowanie

5. Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku - wyniki badań

6. Słownik pojęć

7. Katalog obiektów
7.1. Obiekty analizowane w pracy
7.1.1. Spis obiektów
7.1.2. Mapa lokalizacji obiektów
7.1.3. Karty katalogowe obiektów
7.2. Obiekty nieanalizowane w pracy
7.2.1. Spis obiektów
7.2.2. Mapa lokalizacji obiektów
7.2.3. Karty katalogowe obiektów

8. Bibliografia
8.1. Pozycje literaturowe
8.2. Archiwa
8.3. Strony internetowe

9. Spisy I katalogi
9.1. Spis tabel
9.2. Spis rysunków

Streszczenie