Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski tom III k-q

Oprawa: miękka, Format: 16x23,5 cm, Stron: 254, 2005 r., ilustracje kolorowe i czarno-białe, Wydawnictwo Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Słownik obejmuje swym zakresem dyscypliny, których popularność jest w Polsce nieporównanie mniejsza od tej, jaką cieszą się one od wielu lat na Zachodzie zwłaszcza w krajach anglosaskich. Rozwijane tam od dawna - a w sposób instytucjonalny od przełomu XIX i XX wieku - posiadają wyraźnie ukształtowane szkolnictwo na poziomie akademickim, stowarzyszenia zawodowe, bogatą literaturę przedmiotu, liczne periodyki. Znajduje to swój wyraz w obyczajach i owocuje krajobrazem o rzadko spotykanej w Polsce jakości, której źródłem nie zawsze są wyłącznie większe możliwości materialne społeczeństwa. Chcąc zatem osiągnąć podobny - i jak należy przypuszczać pożądany - poziom naszego krajobrazu, należy podjąć tr poznania doświadczeń zagranicznych. Zaczynając od podstaw, łatwo zauważyć iż, tłumaczenia klasycznych dzieł anglojęzycznych - zwłaszcza z zakresu architektury krajobrazu praktycznie nie istnieją, a wydania oryginalne są rzadkością w polskich bibliotekach.

Nieco lepiej przedstawia się oferta czasopism fachowych. co jednak nie zmienia faktu iż hasło "architektura krajobrazu" - które w Encyklopedii Britannica zajmuje około dziesięciu stron - w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej w ogóle nie figuruje! Taki stan utrnia wymianę doświadczeń naukowych, badania, dydaktykę, prace projektowe i wykonawcze. Z tych powodów rozpoczęliśmy pracę nad słownikiem. W pierwszym rzędzie znajdują się tu hasła dotyczące terminów, wybitnych postaci, metod, istotnych wydarzeń, aktów prawnych i wyróżnionych miejsc. Ich objaśnienia - niekiedy z konieczności encyklopedyczne - uzupełnione są często o dane bibliograficzne obejmujące ponad sto pozycji, mało w Polsce znanej, podstawowej literatury przedmiotu.

This Dictionary covers many fields not nearly as popular in Poland as they have been for many years in the West, particularly in the English-speaking countries. Many of those fields have been actively developing in the West for a long time and they have been represented by institutions since the tum of the century. They have had their own system of academic instruction, professional associations and a rich professionalliterature. incling periodicals. This development has raised awareness and has produced high quality landscaping, rarely seen in Poland, which is not necessarily a reflection of a higher standard of living. We should. therefore. make an honest effort to leam from this foreign experience if we are to achieve a similar quality in our own landscaping, which is, presumably, a desirable goal. Even in the most basic research, it becomes immediately apparent that there are practically no translationsof the English-Ianguage classics in the field of landscape architecture and the originals are a true rarity in the Polish libraries. This situatiol) is slightly beUer in the case of professional periodicals however, our Popular Great Encyclopaedia (Wie!ka Encyklopedia Powszechna) does not even have an entry of "Iandscape design". By comparison, that very entry occupies about 10 pages in the Encyclopaedia Britannica. This state of affairs certainly hampers any professional exchanges. research, instruction and projects.

That's why (for all these difficulties) the creation of this Dictionary has been inspired. First, the Dictionaryincles entries of profes-sional terminology. significant people. methods and events, legislative acts and speciallocations. The explanatopror descriptive parts of many entries ( sometimes quite brief. of necessity ), additionally contain bibliographic references, totalling over 100 items of basic professional literature. almost unknown in Poland.

 

dostępny jest jeszcze tom IV 
Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski tom IV r-z