Architektura mieszkaniowa. Współczesne trendy w kształtowaniu domów mieszkalnych

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 149, 2004 r., liczne fotografie i rysunki  czarno-białe

 
Twórczość nie może być jedynie kopiowaniem starych rozwiązań, nie może być jedynie nowatorstwem. Stanem poszukiwanym przez człowieka i pozwalającym mu na odnalezienie się w epoce, w której żyje, jest równowaga.Każde pokolenie ma zakodowany zbiór informacji o własnej przeszłości, jak również obciążone jest odpowiedzialnością za przyszłość. 

Niniejsza praca ogranicza się do rozważenia wpływu tradycji rodzinnej i do poszukiwań pozytywnych cech rozwiązań tradycyjnych mających szansę zaistnienia we współczesnych realizacjach.