Architektura modernistyczna w polskim filmie lat 60. XX wieku

  • 37,20 zł

ISBN 978-83-7143-490-0

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 93, 2018 r.

W monografii przedstawiono tematykę kształtowania się obrazu polskiej architektury modernistycznej w polskim filmie fabularnym lat 60. XX wieku. Analiza materiału badawczego, przeprowadzona w niniejszej pracy, obejmowała filmy kinowe wyprodukowane na terenie Polski, których fabuła ukazywała ówczesną rzeczywistość przestrzenną, z uwzględnieniem obrazu powojennej architektury i urbanistyki. Wybrane produkcje filmowe oraz szczegółową analizę materiału badawczego zawarto w rozdziałach wstępnych. Uwzględniając specyfikę poruszanej tematyki, analizowany okres umiejscowiono w latach 1960-1970, które były dla historii polskiej architektury szczególnie interesujące ze względu na powstanie wielu realizacji o znaczeniu ikonicznym.

 

Dokonany wybór filmów kinowych umożliwił prześledzenie formowania się omawianego zjawiska, przeanalizowanego i skomentowanego w kolejnych rozdziałach. W przypadku szczegółowych badań skupiono się m.in. na prezentacji polskiej architektury modernistycznej w filmie, jako elementu szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego epoki. Zwrócono uwagę na problematykę miejskości oraz kształtowanie się obrazu architekta w polskim filmie fabularnym lat 60. XX wieku.

 

W podsumowaniu przedstawiono zjawisko prezentacji architektury modernistycznej w obrazie filmowym jako proces twórczy, czerpiący inspiracje z innych dziedzin, mający swoje korzenie w uwarunkowaniach lokalnych środowisk twórców filmowych, wśród których byli także architekci.

Spis treści

Streszczenie
Wprowadzenie
1. Wybór materiału do badań szczegółowych
2. Polska architektura modernistyczna lat 60. XX wieku na tle epoki
3. Obraz miasta modernistycznego w polskim filmie fabularnym lat 60. XXwieku
4. Architektura modernistyczna w polskim filmie fabularnym lat 60. XX wieku
5. Postać architekta w polskim filmie fabularnym lat 60. XX wieku
6. Architektura modernistyczna na fotografii filmowej w polskim filmie lat 60. XX w.
7. Badania architektury modernistycznej w polskim filmie jako elementu ochrony dziedzictwa kulturowego
Podsumowanie
Bibliografia

 

 

Spis treści

Streszczenie
Wprowadzenie
1. Wybór materiału do badań szczegółowych
2. Polska architektura modernistyczna lat 60. XX wieku na tle epoki
3. Obraz miasta modernistycznego w polskim filmie fabularnym lat 60. XX
wieku
4. Architektura modernistyczna w polskim filmie fabularnym lat 60. XX wieku
5. Postać architekta w polskim filmie fabularnym lat 60. XX wieku
6. Architektura modernistyczna na fotografii filmowej w polskim filmie lat 60.
XX w.
7. Badania architektury modernistycznej w polskim filmie jako elementu
ochrony dziedzictwa kulturowego
Podsumowanie
Bibliografia

 Indeks: ISBN 978-83-7143-490-0
Rok wydania: 2018
Wydanie: I
Status: nowość
Stron: 93