Architektura muzą malarstwa

  • 40,95 zł

ISBN 978-83-7242-506-5

Oprawa: miękka, Format: 19x22 cm, Stron: 215, 2009 rok, bardzo liczne fotografie barwne i czarno-białe

Temat inspirowania wyobraźni malarzy dziełami i wyobraźnią architektów jest słabo penetrowany przez badaczy, a podstawowe dzieła z tego zakresu dotyczą ogólnych opracowań z dziedziny samej historii sztuki. Książka, dając odpowiedź na pytania dotyczące przenikania się zjawisk zarówno w warstwie percepcji wizualnej, jak i samej psychologicznej motywacji działania, jest opracowaniem, w którym omówienie dzieł nie ma charakteru akademickiej analizy zawierajacej ścisłą klasyfikację tych prac. Mogłoby to bowiem, według autorki, nieco zagubić sam sens wartości dzieła sztuki jako efektu kreatywności człowieka. Praca zawiera próbę odpowiedzi na zasadniczą kwestię - jaką siłę wzajemnego oddziaływania, w cyklach kulturowych i poza ich ramami czasowymi, mają na siebie wszelkie dziedziny i na ile w sztuce europejskiej nowej ery architektura i malarstwo nawzajem czerpały z siebie oraz czy pojęcie mimesis ma swoje odniesienie w architekturze, a także czy koncepcja dzieła sztuki może mieć pełną autonomię? Te i wiele innych pytań zrodziły u autorki potrzebę szukania odpowiedzi w samych dziełach, głównie malarskich.

Spis treści:
Wprowadzenie
Architektura
- siła integrująca sztukę
Architektura w manuskryptach
Perspektywa - metoda obrazowania
Tło - scenografia

Malarstwo iluzjonistyczne
Rola dokumentacyjna - weduty
Fantazje architektoniczne - alegorie, symbole, literatura
Architektura - abstrakcja
Transformacje - przekszta
łcenia form architektonicznych w dziełach malarskich w sztuce nowoczesnej

Podsumowanie
Summary
Sommario
Literatura
Spis ilustracji
Indeks nazwisk