Architektura na obszarze Sudetów. Sudety środkowe, wschodnie i Przedgórze Sudeckie

Wejdź na okładkę  i przekartkuj ksiażkę !!!

Okładka: twarda,  Format: 21x 30 cm, Stron: 495, 1999 rok, 779  fotografii kolorowych

Zamierzeniem autorów tej książki było ukazanie wagi zachowania spuścizny kulturowej w dziedzinie architektury na obszarze Setów, z jednoczesnym przedstawieniem specyfiki i piękna otaczającego terenu. Opis poszczególnych miejscowości w ich rozwoju historycznym jest poprzedzony krótką charakterystyką regionu, dotyczącą położenia geograficznego, rolnictwa, turystyki i osadnictwa. Przedstawiono także rys historyczny rozwoju istniejącej tu architektury, ilustrowany przykładami najcenniejszych zabytków powstałych od okresu romańskiego do czasów współczesnych. Autorzy mają nadzieję, że przedstawione w książce przykłady rozwiązań występujących zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich, będą pomocne służbom architektonicznym oraz nadzoru budowlanego i staną się inspiracją dla projektantów w kształtowaniu współczesnej architektury na obszarze Setów. Książka dwujęzyczna polsko-niemiecka. Olbrzymia ilość (779) fotografii kolorowych Elżbiety Trockiej-Leszczyńskiej.

 

Spis treści:
Od autorów 9
CHARAKTERYSTYKA
Położenie geograficzne
Rolnictwo
Turystyka
Historia osadnictwa

ARCHITEKTURA
Rys historyczny
Miasta duże i średnie
Małe miasta i osiedla
Miejscowości uzdrowiskowe i turystyczne
Wsie

Literatura
Ilustracje
Spis miejscowości wraz z wykazem ilustracji
Mapa

Inhalt:
Von Autoren
BESCHREIBUNG
Geographische Lage
Landwirtschaft
Fremdenverkehr und Kurbetrieb
Entwicklung der Ansiedlung

ARCHITEKTUR
Historischer Oberblick
Stadte
Kleine Stadte und Siedlungen
Fremdenverkehrsorte und Kurorte
Dorter
Literatur
Abbildungen
Ortsregister mit Abbildungsverzeichnis
Landkarte

Więcej książek Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej znajdziecie tutaj http://www.oficyna.pwr.wroc.pl .