Architektura opactw cysterskich. Małopolskie filie Morimond

  • 86,10 zł
Okładka: twarda, Format: 21x30 cm, Stron: 610, 2009 r., liczne fotografie, rysunki kolorowe i czarno-białe, książka polsko-angielska

W książce omówiono średniowieczną architekturę czterech małopolskich opactw cysterskich w Jędrzejowie, Sulejowie, Wąchocku i Koprzywnicy, prezentując aktualny stan badań oraz obszerny materiał ilustracyjny. Książka polsko-angielska.

Spis treści:
Zygmunt Świechowski, Słowo wstępne
Zygmunt Świechowski, Architektura opactw cysterskich bezpośredniej obediencji morimondzkiej
Robert Kunkel, Klasztory małopolskie – budynki klauzury i zabudowa gospodarcza
Robert Kunkel, Architektura opactw małopolskich
Zygmunt Świechowski, Jędrzejów
Ewa Łużyniecka, Sulejów
Ewa Łużyniecka, Wąchock
Ewa Łużyniecka, Koprzywnica
Wykaz skrótów
Biografia

Zygmunt Świechowski, Foreword
Zygmunt Świechowski, Architecture of Cistercian abbeys direct authority of Morimond
Robert Kunkel, The monasteries of Little Poland - enclosure and farm building
Robert Kunkel, Monastic architecture in Little Poland
Zygmunt Świechowski, Jędrzejów
Ewa Łużyniecka, Sulejów
Ewa Łużyniecka, Wąchock
Ewa Łużyniecka, Koprzywnica

Wykaz skrótów, List of abbrevations
Biografia, Bibliography
Autorzy i źródła ilustracji, Authors and illustration sources

Ilustracje, Illustrations
Robert Kunkel, Jędrzejów
Zygmunt Świechowski, Sulejów
Ewa Łużyniecka, Wąchock
Ewa Łużyniecka, Koprzywnica