Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Architektura pawilonów wystawowych. Funkcja, forma, konstrukcja

Autor: Maciej Kysiak
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka,  Stron:140, Format: 17x24 cm, 1998 r., Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej

W książce omówiono specyfikę projektowania i realizacji pawilonów wystawowych, poszukiwanie optymalnych rozwiązań przestrzennych i konstrukcyjnych oraz wpływ wyjątkowych wymagań, stawianych tym obiektom, na koncepcje rozwiązań konstrukcyjnych.


Spis treści:
O celowości i metodzie pracy
Wprowadzenie                                          
Cezura czasu - wystawiennictwo od roku 
Zasadniczy program funkcjonalny terenów wystaw i targów
Pawilony wystawowe Motywy stosowania oraz specyficzny charakter architektury                                    

Typy wystaw i targów                                    
Wielkie wystawy                                    
Organizacja wielkich wystaw 
Organizacja wystąpień narodowych 
Zasięg i metody oddziaływania 
Targi międzynarodowe 
Organizacja wystąpień 
Zasięg i metody oddziaływania
Indywidualne wystawy prezentacyjne                      

Specyfika projektowania pawilonów wystawowych              
Podstawowe elementy funkcji pawilonu wystawowego         
Strefa wejściowa                                  
Ekspozycja
Przestrzeń recepcyjna                           
Układ komunikacji                               
Instalacje                                         
Obsługa widza                                    
Powstawanie projektu pawilonu w luźnym związku z otoczeniem 
Warunki przestrzenne i prawne powstawania pawilonów narodowych na wystawach światowych                 
Warunki powstawania pawilonów na terenach targowych   
Uwarunkowania projektowe powstawania pawilonów wielokrotnego stosowania                                
Równoległość prac projektowych nad pawilonem i ekspozycją 
Zasadnicze etapy przygotowania wystaw i targów        
Czas opracowania projektów pawilonu i ekspozycji       

Techniki prezentacji w kontekście architektury pawilonów      
Ekonomia prezentacji                                
Systemy zmiennej zabudowy wystawowo-targowej          
Aiowizualne techniki ekspozycji
Problemy oświetlenia

Specyficzne warunki realizacji pawilonów - prefabrykacja      
Uwarunkowania ekonomiczne                         
Czas montażu
Produkcja elementów
Gabaryty elementów
Stałe elementy pawilonu  
Pawilony wielokrotnego użycia                         

Zakres integracji struktur nośnych i osłonowych pawilonów    
Pawilony wielokondygnacyjne                         
Pawilony o przestrzennym układzie funkcji '
Pawilony o płaskim układzie funkcji                     

Poszukiwania optymalnych rozwiązań przestrzennych i konstrukcyjnych
Światowa Wystawa w Brukseli -  1958
Pawilony wystawowe wielokrotnego stosowania - 1958-1970
Szwajcarska Wystawa Narodowa - Lozanna 1964        
Światowa Wystawa w Montrealu - 1967                   
Światowa Wystawa w Osace - 1970
Światowa Wystawa w Sewilli - 1992                      
Pawilony wystawowe wielokrotnego stosowania - nowe polskie doświadczenia                                       
Najnowsze rozwiązania    
                      
Kształtowanie koncepcji
Klarowność zasady równowagi funkcji-formy-konstrukcji 
Racjonalność rozwiązań technicznych (dośwadczenia pozytywne i negatywne)

Stymulacyjne oddziaływanie tematu na koncepcje rozwiązań konstrukcyjnych
Rozwój konstrukcji wiszących                          
Bruksela  - początki przekryć wiszących, poszukiwania mareriałowe(tradycyjne) 
Droga Frei Otto - tkaniny
Kontynuacja drogi Frei Otto - powszechność          
Problemy projektowania i realizacji
Rozwój kratownic przestrzennych (struktur)
Struktury - elastyczność kształtowania 
Zakres stosowania struktur w pawilonach wystawowych 
Rozwiązania patentowe 
Problemy projektowania i realizacji   
Kopuły prętowe                                     
Problem geometrycznego podziału powierzchni kuli
Richard B. Fuller - inspirator i twórca           
Zakres stosowania kopuł geodezyjnych
Konstrukcje pneumatyczne
Początki konstrukcji pneumatycznych                
Osaka 1970                                  
Cechy konstrukcji pneumatycznych a powszechność ich stosowania

Idea stosowania wysoko zaawansowanych technologii           
Pawilon - eksponatem                              
"Konstruktywizm" wynikający z założeń organizacyjnych i ekonomicznych
Konsekwentna droga ku Hi-Tech

Przekształcanie się charakteru architektury wystawienniczej
Wpływ integracji gospodarczej na sposób projektowania i realizacji obiektów                                      
Ewolucja idei wystaw światowych 
Ewolucja koncepcji targów międzynarodowych 
Współczesne pawilony wystawowe i ich miejsce warchitekturze

Bibliografia                                 
Źródła ilustracji                                            
Streszczenie-Summary