Architektura pola kreacji teatralnej

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 190, 2009 r., liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Spojrzenie na przyszłość teatru w kontekście środków, jakimi będzie się posługiwał i kształtu, jaki służebnie będzie przybierał, wymaga nowych definicji i sprecyzowania określeń charakteryzujących cechy wpływające i uczestniczące w jego rozwoju. Tak ujęty obszar badawczy nasuwa podstawowe pytanie: co jest istotnym elementem przestrzeni teatralnej stanowiącym o jej charakterze i rodzaju oraz jaki jest, związany z tym, zakres uwarunkowań wpływających na kształtowanie tej przestrzeni? Dalszemu tokowi rozważań mogą być przydatne odpowiedzi na kolejne pytania. Jakim tworzywem się teatr posługuje i będzie posługiwać w kreowaniu swego dzieła? Jakim warunkom percepcji musi odpowiadać przestrzeń teatralna? A w ogóle, jakie jest zapotrzebudowanie na teatr i na jaki rodzaj teatru?

Spis treści:
Wprowadzenie
I. Materia zjawiska i dzieła teatralnego
I.1.  Znaczenie piękna
I.2.  Dokonywanie się teatralnego dzieła sztuki
I.3.  Rzeczywistości dzieła teatralnego
I.4.  Tworzywo
I.5.  Uwarunkowani odbioru
I.6.  Różnorodność indywidualnego odbioru dzieła teatralnego
I.7.  Zakres i charakter teatralizacji środków oddziaływania
I.8.  Semiotyczny wymiar teatru
I.9.  Percepcja teatralna
I.10. Percepcja wizualna
I.11. Odbiorczość wizualna jako wyznacznik pola kreacji teatralnej
I.12. Parametry dobrego odbioru wizualnego
I.13. Charakter i funkcje doznań słuchowych
I.14. Wrażenia zapachowe w widowisku teatralnym
I.15. Pozostałe doznania zmysłowe w teatrze
I.16. Struktura dzieła teatralnego – umiejscowienie formalne
I.17. Struktura dzieła teatralnego – cechy swoiste
I.17.1. Charakter przedstawieniowy
I.17.2. Wielofazowość
I.17.3. Komunikacja językowa
I.17.4. Wielowarstwowość
I.18. Struktura warstw dzieła teatralnego
I.18.1. Postaci realne
I.18.2. Wyglądy
I.18.3. Sensy
I.18.4. Brzmienia
I.18.5. Rzeczy i stany przedstawiane
I.18.6. Działania
I.19. Podsumowanie
I.20. Wnioski

II. Przestrzenie pola kreacji teatralnej
II.1. Dychotomia jako istota teatru
II.1.1. Dychotomia rytualna
II.1.2. Dychotomia pełna, przedstawieniowa
II.1.3. Dychotomia relatywna
II.1.4. Dychotomia partnerska
II.1.5. Dychotomia wirtualna
II.1.6. Rozdzielczości dychotomiczne we współczesnym teatrze
II.2. Przestrzenne odniesienie podziałów dychotomicznych
II.3. Pole kreacji w formacjach przestrzennych
II.3.1. Otwarte amfiteatry plenerowe
II.3.2. Niezadaszone widownie amfiteatralne obudowane
II.3.3. Mansjony i scenki przenośne
II.3.4. Teatr elżbietański
II.3.5. Początki sceny pełkowej
II.3.6. „Epoka“ sceny włoskiej
II.3.7. Współczesne mutacje sceny włoskiej
II.3.8. Formacje wyzwolone
II.3.9. Formacje partnerstwa teatralnego
II.4. Podsumowanie
II.5. Wnioski

III. Uwarunkowania architektonicznego kształtowania pola kreacji
III.1. Rozwiązania doraźne w obrębie pła scenicznego i widowni
III.2. Zakresy modernizacji istniejących obiektów
III.3. Pole kreacji w powiązaniach realności życia codziennego i działań teatralnych
III.4. Pole kreacji w podziałach typologicznych obiektu teatralnego
III.5. Uwarunkowania funkcjonalne pola kreacji teatralnej
III.6. Elementy technologii pola kreacji w obiektach i przestrzeniach teatralnych
III.7. Podsumowanie
III.8. Wnioski
Zakończenie
Wnioski końcowe
Słownik pojęć
Bibliografia
Streszczenie
Abstract