Architektura rezydencji wczesnośredniowiecznych w Polsce. Próba reinterpretacji ...

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 276, 2013 r.

Publikacja dotyczy zagadnienia kształtowania się w Polsce wczesnopiastowskiej budownictwa rezydencjonalnego związanego z początkami i rozwojem Państwa Polskiego w newralgicznym momencie przyjęcia przez księcia Mieszka chrześcijaństwa, co zaowocowało wkroczeniem w strefę oddziaływań kulturowej spuścizny Cesarstwa Rzymskiego. Celem książki jest zaproponowannie alternatywnych rozwiązań i rekonstrukcji tych szczątkowo zachowanych kompleksów architektonicznych, zarówno pod kątem bryły i proporcji budynków, jak tez dyspozycji funkcjonalno przestrzennej oraz rozwiązań urbanistycznych, a także owodnienie tezy, że badane palatia wczesnośredniowieczne w Polsce reprezentują dojrzały  i nie ujawniający śladów ewolucji model rezydencji książeco-królewskiej o racjonalnie zaprogramowanym układzie funkcjonalno-przestrzenym.  Monografia wydawnictwa Politechniki Krakowskiej.

Spis treści:
1. Wpowadzenie
1.1. Inspiracje
1.2. Archeologia arhitektury, terminologia, archetypy
1.2. Obszar badawczy
1.4. Założenia, narzędzia badawcze, metodologia
1.5. Hipotezy

2. Stan badań
2.1. Badania palatiów europejskich
2.1.1 Werla
2.1.2. Tilleda
2.1.3. Padeborn
2.1.4. Rezydencja cesarska w Goslarze
2.1.5. Dankwarderode w Brunszwiu
2.1.6. Inne wybrane palatia europejskie
2.2. Badania palatiów polskich
2.2.1. Ostrów Lednicki
2.2.2. Palatiumw Gieczu
2.2.3. Palatium w Ostrowiu Tumskim w Poznaniu
2.2.4. Poszukiwane pallatium w Gnieźnie
2.2.5. Rotunda NMP na wawelu
2.2.6. Wawelska "Sala o 24 Słupach"
2.2.7. Zespół palatiów wiślickich
2.2.8. Palatium w Przemyślu
2.2.9 Palatium możnowładcze Piotra Włosta w Sobótce Górce
2.2.10. Zespół pałacowy Sieciecha na Okole w Krakowie
2.3. Geneza rozwoju palatiów polskich na tle europejskim
2.3.1. Kształtowanie Monarchii Piastowskiej na tle europejskim
2.3.2. Między Wschodem a Zachodem
2.3.3. Nowe interpretacje palatiów polskich w świetle ostatnich badań
2.3.3.1. Ostrów Lednicki
2.3.3.2. Palatium w Gieczu
2.3.3.3. Pallatium na Ostrowiu Tumskim w Poznaniu
2.3.3.4. Palatium w Gnieźnie
2.3.3.5. Rotunda NPM na Wawelu jako kaplica pałacowa
2.3.3.6. Fenomen wawelskiej "Sali o 24 Słupach"
2.3.3.7. Zespół palatiów wislickich
2.3.3.8. Palatium w Przemyślu
2.3.3.9. Palatium możnowładcze Sieciecha na Okole w Krakowie

3. Chronologia i typologia palatiów polskich
3.1. Chronologia
3.2. Typologia

4. Synteza rozwiązań urbanistyczno architektonicznych
4.1. Sposoby rozplanowania i zagospodarowania terenu
4.2. Architektura i układ funkcjonalno przestrzenny założeń palatialnych
4.3. Technologia, materiały , detal architektoniczny
4.4. Infrastruktura techniczna

5. Wnioski końcowe
6. Streszczenia (polskie, angielskie, włoskie)
7. Literatura
8. Spis ilustracji
9. Indeks nazwisk