Architektura sakralna. Projekty i realizacje

Oprawa: miękka, Format: 19,5x25 cm, Stron: , 2010 rok

Praca stanowi przegląd projektów i realizacji budownictwa sakralnego, którego uzupełnieniem i komentarzem są luźne teksty wkomponowane w konstrukcje książki: poprzedzające prezentację (refleksje i przemyślenia autorskie) i o charakterze ogólnych uwag syntetyzujących na zakończenie prezentacji. Teksty te stanowią cenne poszerzenie części albumowej. Przedstawione realizacje prezentują zagadnienia odpowiadające „myśleniu o architekturze” w ujęciu autora.

Zadaniem projektowym architektury sakralnej jest metaforyczne wyrażanie treści ideowych zawartych w strukturze architektonicznej. Określenie i wydobycie środkami architektonicznymi jej podstawowych kryteriów wartościujących Winny uwzględniać ciągłość historyczną i kulturową, a także relacje ze środkiem przestrzennego usytuowania. Lokalizacja obiektu tej rangi wymaga szczególnej troski, bowiem w sposób zasadniczy rzutuje na możliwość prawidłowego ujęcia tematu ze względu na złożoność relacji uwzględniających wpływ założeń. Wybrane relacje prezentują zagadnienia odpowiadające ,,myśleniu w architekturze" w ujęciu autora. Przykładowe realizacje obiektów sakralnych łączy wspólne źródło teorii, autorska konserwacja ,,Otwartej Struktury Architektonicznej" (OSA). Konwencja ta przejawia się  w sposobie formułowania zagadnień, mających wpływ na problemy elastyczności budowy struktury przestrzennej. Podbudowa teoretyczna jako sposób obrazowania przestrzeni, a także wiedza i doświadczenie zawodowe autora każdorazowo rozstrzygały o fizycznej realności podjęcia zadania. Autor projektował obiekty sakralne dla różnych urbanistyczno-architektonicznych wartości przestrzennych środowiska. Ekspresję środowiska naturalnego i architekturę zintegrowaną z krajobrazem prezentują obiekty sakralne w Czechowicach Ligocie - Miliardowicach i w Ławkach k. Mysłowic. Przykład pozytywnego dialogu z otoczeniem stanowi kościół zlokalizowany w krajobrazie leśnym w Szczejkowicach k. Żor.

Obiekty sakralne realizowane na terenie Górnego Śląska, z powodu odkształceń napowierzchniowych terenu, podlegają wymaganiom górniczym. Problemy wynikające z degradacji tego środowiska ,,obwarowały" sposób posadowienia i dóbr systemu konstrukcyjnego dla obiektów sakralnych: w Mysłowicach - Osiedle Wielka Skotnica, w Janowie Miejskim i w Hołdunowie k. Tych. W poszukiwaniu proekologicznych odniesień, integracji architektury i krajobrazu, w stosowaniu symboliki związanej z ekologią jako sposobu włączania architektury
w jej własny kontekst kulturowy, realizowane są obiekty sakralne w Świdwinie i w Gliwicach. Symbolika ich architektury przez możliwość użycia nowych technologii stała się inspiracją w kreacji myśli, wyrażającej ten nowy wymiar sacrum. W zaprezentowanych przykładach jakość architektury została wyrażona w strukturze przestrzennej obiektów demonstrującej pojmowanie treści ideowych przez autora. Problematykę architektury sakralnej autor kontynuuje w procesie dydaktycznym na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Spis treści:
Wprowadzenie
Założenia ideowe
Założenia teoretyczne
Problematyka architektury sakralnej w pracach naukowych i w procesie dydaktycznym prowadzonym przez autora książki na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Galeria Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach 2006 Pałac Sztuki w Krakowie 1995

Projekty i realizacje
KOŚCIOŁY
Szczejkowice k. Żor - kościół rzymskokatolicki
Czechowice Ligota - Miliardowice - kościół rzymskokatolicki
Knurów - kościół rzymskokatolicki
Piekary Śląskie - Osiedle Józefka - kościół rzymskokatolicki i prawosławny
Mysłowice - Janów Miejski - kościół rzymskokatolicki
Zagórnik k. Andrychowa - kościół rzymskokatolicki
Hołdunów k. Tych - kościół ewangelicko-augsburski
Dąbrowa Górnicza - kościół rzymskokatolicki
Zawiercie - kościół rzymskokatolicki
Czyżowice k. Wodzisławia Śląskiego - kościół rzymskokatolicki
Cieszyn Marklowice - kościół rzymskokatolicki
Bąków k. Strumienia - kościół rzymskokatolicki
Chrząstowice - Tłuczań k. Skawiny - kościół rzymskokatolicki
Grodziska Dolne k. Leżajska - kościół rzymskokatolicki
Ławki k. Mysłowic - kościół rzymskokatolicki
Mysłowice - Osiedle Wielka Skotnica - kościół rzymskokatolicki
Gliwice - kościół rzymskokatolicki
Świdnin - kościół rzymskokatolicki

KAPLICE
Chełm Śląski k. Mysłowic - kaplica cmentarna
Brzezinka k. Mysłowic - kaplica przedpogrzebudowa

DOM PARAFIALNY
Boguszowice k. Rybnika - dom parafialny

OŁTARZ PAPIESKI
Gliwice - Ołtarz Papieski
Wybrane projekty i realizacje
Przepisy
Bibliografia
Wykaz obiektów sakralnych zaprojektowanych przez autora
Obiekty sakralne opisane w książce i nazwiska księży budowniczych
Nazwiska osób współpracujących z autorem
Streszczenie

SUPLEMENTY
Problematyka architektury sakralnej w działaniach dydaktycznych i naukowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
Wielowymiarowość znaczenia przestrzeni sacrum w otwartych strukturach architektonicznych Adama Lisika - Bogusław Szuba
O twórczości w architekturze sakralnej Adama Lisika - ks. Jerzy Nyga
Symbolika w architekturze sakralnej Adama Lisika - ks. Leszek Makówka
Budowle sakralne Adama Lisika - Alicja Szubert-Olszewska
Jak malowałem Drogę Krzyżową w Ławkach - Maciej Bieniasz