Architektura sakralna regionu Podhala. Tradycja i nowoczesność

  • 32,00 zł

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 181, 2011 r., bardzo liczne rysunki i fotografie czarno-białe i barwne 

 
Praca prezentuje materiały dokumentacyjne i badawcze trzydziestu budynków i kościołów przedstawionych zarówno w ujęciu tradycji jak i w ujęciu nowoczesności. Książka przeznaczona jest dla stentów Wydziału Architektury a także dla osób interesujących się zagadnieniami związanymi z podhalańską architekturą sakralną.
 
Spis treści:
Wstęp
1. Wybór tematu, zakres i cel opracowania
2. Przedmiot i cel badań
3. Zakres badań
4. Podstawa opracowania
 
Rozdział I
1. Rozwój drewnianej architektury sakralnej regionu Podhala
1.1. Wstęp
1.2. Klasyfikacja nurtów rozwoju architektury sakralnej w regionie Podhala
1.3. Drewniane kościoły XV-XVII w.
1.3.1. Struktura przestrzenna - układ rzutu, forma architektoniczna
1.3.2. Elementy składowe - wieże
1.3.3. Detal ciesielski
1.3.4. Wnioski
1.4. Drewniane kościoły lat 1850-1917
1.4.1. Struktura przestrzenna - układ rzutu, forma architektoniczna
1.4.2. Elementy składowe - wieże, wieżyczki na gygnaturkę
1.4.3. Detal ciesielski
1.4.4. Wnioski
1.5. Drewniane kościoły lat 1850-1917
1.51. Rozwój stylu zakopiańskiego w architekturze sakralnej na podstawie motywów lowego budownictwa miejscowego
1.5.2. Architektura sakralna wg projektów Stanisława Witkiewicza
1.5.3. Oddziaływanie tzw. stylu zakopiańskiego w architekturze sakralnej
1.5.4. Wyznaczniki tzw. stylu zakopiańskiego w architekturze sakralnej na podstawie analizy kościołów Stanisława Witkiewicza
1.5.5. Struktura przestrzenna - układ rzutu forma architektoniczna
1.5.6. Elementy składowe, wieże, wierzyczki na sygnaturkę podcienia
1.5.7. Detal ciesielski
1.5.8. Wnioski
1.6. Drewniane kościoły lat 1918-1939
1.6.1. Struktura przestrzenna - układ rzutu forma architektoniczna
1.6.2. Elementy składowe, wieże, wierzyczki na sygnaturkę podcienia
1.6.3. Detal ciesielski
1.5.4. Wnioski
1.7. Drewniane kościoły lat 1945-1957
1.7.1. Struktura przestrzenna - układ rzutu forma architektoniczna
1.7.2. Elementy składowe, wieże, wierzyczki na sygnaturkę podcienia
1.7.3. Detal ciesielski
1.7.4. Wnioski
1.8. Drewniane kościoły lat 1957-1970
1.8.1. Struktura przestrzenna - układ rzutu forma architektoniczna
1.8.2. Elementy składowe, wieże, wierzyczki na sygnaturkę podcienia
1.8.3. Detal ciesielski
1.584. Wnioski
 
II. Typologia elementów przestrzennych pod względem układów funkcjonalno-przestrzennych, formalno-dekoracyjnych oraz konstrukcyjno materiałowych
2.1. Wstęp
2.2. Krajobraz kulturowy
2.3. Drewniana architektura sakralna w zabowie wiejskiej - układ urbanistyczny
2.4. Typy i warianty rzutów
2.5. Forma architektoniczna, elewacje frontowe
2.6. Rodzime materiały budowlane
2.6.1. Drewno
2.6.2. Kamień
2.7. Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych
2.7.1. Podwaliny
2.7.2. Drewniane systemy konstrukcyjne, typy konstrukcji ścian
2.7.3. Szalowanie ścian
2.8. Dach
2.8.1. Konstrukcja dachów
2.8.2. Pokrycie dachów
2.9. Detal architektoniczny
2.9.1. Okna
2.9.2. Drzwi
2.9.3. Wnioski
2.9.4 Podsumowanie rozdziału
 
Rozdział III
Regionalna architektura sakralna Podhala lat 80 i 90 XX wieku
3.1. Wstęp
3.2. Kontunuacja tradycji we współczesnej architekturze sakralnej regionu Podhala - zjawisko tożsamości
3.3. Współczesne tendencje w kształtowaniu architektury sakralnej na obszarze Podhala
3.3.1. Kryteria doboru przykładów
3.3.2. Zestawienie przykładów do opracowania strialno-analitycznego
3.3.3. Stium charakterysstycznych budynków współczesnej architektury sakralnej regionu Podhala o zróżnicowanym stopniu zakresu uwarunkowań - typologia
3.4. Wnioski
3.5. Podsumowanie rozdziału
3.6. Teoretyczny model współczesnej architektury sakralnej Podhala w aspekcie zgodności z tożsamością
 
Podsumowanie
Bibliografia
Zestawienie terminilogiii słownictwa podhalańskiego
Spis fotografii
Spis rysunków
Spis tabel