Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Architektura służby zdrowia − problematyka projektowania. Przegląd kierunków badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej / Healthcare architecture – the issues of design process

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
Autor: pod red. Gębczyńska-Janowicz Agnieszka, Redakcja Idem Robert
Dostępność:

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron:  216,  2015 r.


Praca składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia związane ze specjalistycznym warsztatem projektanta obiektów medycznych – cztery rozdziały omawiają zagadnienia związane z aktualnym programowaniem i projektowaniem szpitali oraz jednostek podstawowej opieki medycznej w warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia.

Druga część została poświęcona zagadnieniom interdyscyplinarnym związanym z architekturą służby zdrowia. Rozdziały te wskazują potrzebę poszukiwania nowych definicji i rozwiązań dla przestrzeni medycznych ze względu na wpływające na ich przekształcenia aktywności artystyczne, działania marketingowe czy postawy wobec śmierci. W trzeciej części monografii na tle teorii przedstawiono przykłady z zakresu praktyki i dydaktyki.

Opierając się na pracach dyplomowych wykonanych w ostatnich latach na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, zaprezentowano specyfikę architektury projektowanej z myślą o osobach w podeszłym wieku oraz problematykę projektowania ośrodków leczenia uzależnień. Ostatni rozdział dotyczy zagadnień związanych z wykorzystaniem zieleni w terapii (tzw. green therapy).

Publikacja stanowi przegląd badań prowadzonych w Katedrze Architektury Służby Zdrowia Wydziału Architektury PG i charakteryzuje jej profil z perspektywy naukowej i dydaktycznej. Jest adresowana nie tylko do architektów, ale równie do szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką współczesnych obiektów służby zdrowia.

Spis treści:

OD REDAKTORÓW FROM THE EDITORS

 WARSZTAT PROJEKTANTA THE DESIGNER’S WORKSHOP

SZPITAL – FORMA I FUNKCJA HOSPITAL – FORM AND FUNCTION
Jarosław Bąkowski, Jacek Poplatek

BLOK OPERACYJNY OPERATING THEATRE
Jarosław Bąkowski, Jacek Poplatek

PROBLEMY MODERNIZACJI SZPITALI page3image5216PROBLEMS CONCERNING MODERNI- SATION OF HOSPITALS

Jacek Poplatek, Jarosław Bąkowski

TECHNOLOGIA MEDYCZNA W OBIEKTACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LECZNICZE MEDICAL TECHNOLOGY IN HEALTHCARE FACILITIES

Agnieszka Gąbczyńska-Janowicz, Rafał Janowicz

2. ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE INTERDISCIPLINARY ISSUES

REDEFINIOWANIE PRZESTRZENI MEDYCZNEJ page3image8360REDEFINING HEALTHCARE SPACE

Anna Awtuch

SZTUKA WIZUALNA W OBIEKTACH MEDYCZNYCH page3image9584VISUAL ARTS IN MEDI- CAL FACILITIES

Agnieszka Gąbczyńska-Janowicz, Anna Awtuch

WPŁYW KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ NA KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

THE EFFECTOF MARKETING COMMUNICATION ON HEALTHCARE FACILITY ARCHITECTURE

Rafa Janowicz

TANATOARCHITEKTURA  THANATOARCHITECTURE

Robert Idem

3. TEORIA – PRAKTYKA – DYDAKTYKA THEORY – PRACTICE – DIDACTICS

TENDENCJE W PROJEKTOWANIU MIESZKAŃ page3image13560DLA SENIORÓW page3image13824CONTEMPO- RARY DESIGN TRENDS IN HOUSING FOR SENIORS

Krystyna Pokrzywnicka, Magdalena Podwojewska

OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ page3image15528PROGRAMOWANIE I PROJEKTOWANIE

ADDICTION TREATMENT CENTRES page3image16184PROGRAMMING AND DESIGN

Krystyna Pokrzywnicka 

GREEN THERAPY W PROJEKTOWANIU OŚRODKÓW MEDYCZNYCH GREEN THERAPY IN COMPLEX DESIGN OF HEALTH CENTRES

Krystyna Pokrzywnicka, Magdalena Podwojewska