Architektura służby zdrowia − problematyka projektowania. Przegląd kierunków badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej / Healthcare architecture – the issues of design process

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron:  216,  2015 r.


Praca składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia związane ze specjalistycznym warsztatem projektanta obiektów medycznych – cztery rozdziały omawiają zagadnienia związane z aktualnym programowaniem i projektowaniem szpitali oraz jednostek podstawowej opieki medycznej w warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia.

Druga część została poświęcona zagadnieniom interdyscyplinarnym związanym z architekturą służby zdrowia. Rozdziały te wskazują potrzebę poszukiwania nowych definicji i rozwiązań dla przestrzeni medycznych ze względu na wpływające na ich przekształcenia aktywności artystyczne, działania marketingowe czy postawy wobec śmierci. W trzeciej części monografii na tle teorii przedstawiono przykłady z zakresu praktyki i dydaktyki.

Opierając się na pracach dyplomowych wykonanych w ostatnich latach na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, zaprezentowano specyfikę architektury projektowanej z myślą o osobach w podeszłym wieku oraz problematykę projektowania ośrodków leczenia uzależnień. Ostatni rozdział dotyczy zagadnień związanych z wykorzystaniem zieleni w terapii (tzw. green therapy).

Publikacja stanowi przegląd badań prowadzonych w Katedrze Architektury Służby Zdrowia Wydziału Architektury PG i charakteryzuje jej profil z perspektywy naukowej i dydaktycznej. Jest adresowana nie tylko do architektów, ale równie do szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką współczesnych obiektów służby zdrowia.

Spis treści:

OD REDAKTORÓW FROM THE EDITORS

 WARSZTAT PROJEKTANTA THE DESIGNER'S WORKSHOP

SZPITAL FORMA I FUNKCJA HOSPITAL FORM AND FUNCTION
Jarosław Bąkowski, Jacek Poplatek

BLOK OPERACYJNY OPERATING THEATRE
Jarosław Bąkowski, Jacek Poplatek

PROBLEMY MODERNIZACJI SZPITALI page3image5216PROBLEMS CONCERNING MODERNI- SATION OF HOSPITALS

Jacek Poplatek, Jarosław Bąkowski

TECHNOLOGIA MEDYCZNA W OBIEKTACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LECZNICZE MEDICAL TECHNOLOGY IN HEALTHCARE FACILITIES

Agnieszka Gąbczyńska-Janowicz, Rafał Janowicz

2. ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE INTERDISCIPLINARY ISSUES

REDEFINIOWANIE PRZESTRZENI MEDYCZNEJ page3image8360REDEFINING HEALTHCARE SPACE

Anna Awtuch

SZTUKA WIZUALNA W OBIEKTACH MEDYCZNYCH page3image9584VISUAL ARTS IN MEDI- CAL FACILITIES

Agnieszka Gąbczyńska-Janowicz, Anna Awtuch

WPŁYW KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ NA KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

THE EFFECTOF MARKETING COMMUNICATION ON HEALTHCARE FACILITY ARCHITECTURE

Rafa Janowicz

TANATOARCHITEKTURA  THANATOARCHITECTURE

Robert Idem

3. TEORIA PRAKTYKA DYDAKTYKA THEORY PRACTICE DIDACTICS

TENDENCJE W PROJEKTOWANIU MIESZKAŃ page3image13560DLA SENIORÓW page3image13824CONTEMPO- RARY DESIGN TRENDS IN HOUSING FOR SENIORS

Krystyna Pokrzywnicka, Magdalena Podwojewska

OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ page3image15528PROGRAMOWANIE I PROJEKTOWANIE

ADDICTION TREATMENT CENTRES page3image16184PROGRAMMING AND DESIGN

Krystyna Pokrzywnicka 

GREEN THERAPY W PROJEKTOWANIU OŚRODKÓW MEDYCZNYCH GREEN THERAPY IN COMPLEX DESIGN OF HEALTH CENTRES

Krystyna Pokrzywnicka, Magdalena Podwojewska